Trẻ đang uống Moller's thì bị tiêu chảy thì có nên tiếp tục sử dụng sả

Trẻ đang uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe Moller's thì bị tiêu chảy thì có nên tiếp tục sử dụng sản phẩm không?

Nên tạm dừng cho bé uống. Bé bị tiêu chảy có rất nhiều nguyên nhân. Dù chưa biết rõ nguyên nhân là gì nhưng khi bé có hiện tượng này, nên tạm dừng cho bé uống. Sau khi bé hết hiện tượng tiêu chảy thì tiếp tục sử dụng lại sản phẩm.