NGHIÊN CỨU 4: DHA giúp cải thiện thị giác cho trẻ sinh non

NGHIÊN CỨU 4: DHA giúp cải thiện thị giác cho trẻ sinh non

Nghiên cứu: Được thực hiện tại Australia, 143 trẻ sinh non trước tuần 33, chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: Nhóm bổ sung DHA liều cao và  nhóm bổ sung DHA liều thấp. Theo dõi tới khi trẻ đạt ngày sinh dự kiến.

Kết quả: Bổ sung DHA liều cao giúp cải thiện tình trạng thị lực của trẻ sinh non sau 4 tháng (p= 0.025)

(Smithers et al., Am J Clin Nutr 2008;88:1049 –56.)

 

Tìm hiểu thêm về thực phẩm bảo vệ sức khoẻ:

Dầu gan cá tuyết hương chanh (Moller's Tran Sitronsmak)

Dầu gan cá tuyết hương tự nhiên (Moller's Tran Naturell)

Dầu gan cá tuyết hương hoa quả ( Moller's Tran Fruktsmak)