Tôi bị dị ứng với hải sản thì có thể dùng sản phẩm Moller's không?

Tôi bị dị ứng với hải sản thì có thể dùng sản phẩm Moller's không?

Hoàn toàn có thể. Dị ứng với hải sản là do các protein có trong thịt cá, tôm, cua. Trong các sản phẩm của Moller's hoàn toàn không có protein nên bạn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm Moller's.