Sự khác nhau giữa 3 sản phẩm Moller's Tran Lemon, Moller's Tran Nature

Sự khác nhau giữa 3 sản phẩm TPBVSK Moller's Tran Lemon, TPBVSK Moller's Tran Naturell và TPBVSK Moller's Tran Tutti?

Đây đều là 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega-3 Moller's dạng lỏng đóng chai. Với 3 sản phẩm này, thành phần và cách dùng hoàn toàn giống nhau.

Điểm khác nhau là hương vị, độ tuổi sử dụng và hàm lượng Omega-3:
1. Hương vị:
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Moller's Tran Lemon có vị chanh, TPBVSK Moller's Tran Naturell có vị tự nhiên, TPBVSK Moller's Tran Tutti có vị hoa quả.

2. Độ tuổi sử dụng:
+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Moller's Tran Lemon vị chanh và TPBVSK Moller's Tran Naturell vị tự nhiên dành cho trẻ từ 4 tuần tuổi trở lên
+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Moller's Tran Tutti vị hoa quả dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên
Với nhiều hương vị khác nhau, sản phẩm bổ sung Omega-3 Moller's phù hợp với sở thích của nhiều đối tượng và độ tuổi.

3. Hàm lượng Omega-3:
+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Moller's Tran Naturell và TPBVSK Moller's Tran Lemon chứa 1,1g Omega-3 trên mỗi liều dùng 5ml
+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Moller's Tran Tutti vị hoa quả chứa 1,2g Omega-3 trên mỗi liều dùng 5ml