Mỗi chai sản phẩm Moller's Tran dùng được trong bao lâu?

Mỗi chai thực phẩm bảo vệ sức khỏe Moller's Tran dùng được trong bao lâu?

Mỗi chai thực phẩm bảo vệ sức khỏe Moller's Tran có thể tích là 250 ml.
- Đối với những trẻ nhỏ < 6 tháng tuổi: 2,5ml/ngày. Sử dụng sản phẩm hàng ngày sẽ dùng được trong 100 ngày
- Đối với trẻ nhỏ >= 6 tháng tuổi : 5ml/ngày. Sử dụng sản phẩm hàng ngày sẽ dùng được trong 50 ngày