Liều dùng sản phẩm Moller's Tran và Moller's Dobbel theo khuyến cáo củ

Liều dùng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Moller's Tran và Moller's Dobbel theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng?

- Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Moller's Tran dạng lỏng:
+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Moller's Tran Lemon vị chanh và Moller's Tran Naturell vị tự nhiên dùng được cho trẻ từ 4 tuần tuổi trở lên với liều dùng 2,5ml/ngày, tăng dần lên 5ml/ngày khi trẻ đã quen với dầu cá
+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Moller's Tran Tutti vị hoa quả dùng được cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, với liều dùng 2,5ml/ngày, tăng dần lên 5ml/ngày khi trẻ đã quen với dầu cá
+ Người lớn và trẻ em trên 1 tuổi: 5ml/ngày
+ Có thể tăng liều dùng theo chỉ dẫn của bác sỹ

- Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Moller's Dobbel dạng viên nang:
+ Dùng cho trẻ từ 6 tuổi trở lên
+ Trẻ từ 6 - 10 tuổi: 1 viên/ngày
+ Người lớn và phụ nữ mang thai: 2 viên/ngày
+ Người có bệnh có thể uống gấp đôi hoặc theo chỉ dẫn của bác sỹ