Bác Hải Anh

Bác Hải Anh

“Tôi biết đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe dầu gan cá tuyết Moller’s do cháu mua cho. Tôi quyết định uống trong 6 tháng để xem hiệu quả sản phẩm. Thời gian uống, tôi thấy sức khỏe rất tốt. Trong lần gần nhất kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sỹ có nhận định lượng triglyceride trong máu giảm, huyết áp ổn định, thị lực tôi cũng tốt hơn. Giờ tôi hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng của sản phẩm này”.