Danh sách nhà thuốc tại Quận Ba Đình

Danh sách nhà thuốc tại Quận Ba Đình

Danh sách nhà thuốc tại Quận Ba Đình

STT

TÊN NHÀ THUỐC

ĐỊA CHỈ

1 Nhà Thuốc 102 Ngọc Khánh 102 Ngọc Khánh
2 Nhà Thuốc 128 Ngọc Khánh Số 128 Ngọc Khánh
3 Nhà Thuốc 61 Cửa Bắc 61 Cửa Bắc
4 Nhà Thuốc An Tâm  Nhà C Khu 7,2 Hecta, Vĩnh Phúc
5 Nhà Thuốc An Tâm  69 Vạn Bảo
6 Nhà Thuốc An Tâm  122 Đào Tấn
7 Nhà Thuốc Bệnh Viện Sản Hà Nội Đường La Thành
8 Nhà Thuốc Chiến Phương 112/168 Ngọc Khánh
9 Nhà Thuốc Đức Anh 2 108 E2 Thành Công
10 Nhà Thuốc Đức Long 101 D7 Trần Huy Liệu
11 Nhà Thuốc Hải Hòa Số 1 Vạn Bảo
12 Nhà Thuốc Hạnh Phúc 3 Thành Công
13 Nhầ Thuốc Hiệp Oanh 102 TTX2- Bộ tư lệnh lăng ngõ 35 Kim Mã Thượng
14 Nhầ Thuốc Hiệp Oanh 102 TTX2- Bộ tư lệnh lăng ngõ 35 Kim Mã Thượng
15 Nhà Thuốc Hoàng Minh 166 Ngọc Khánh
16 Nhà Thuốc Hồng Nhung 116 Ngọc Khánh
17 Nhà Thuốc Hồng Nhung 116 Ngọc Khánh
18 Nhà Thuốc Liên Mai Số 625 Hoàng Hoa Thám
19 Nhà Thuốc Long 12 Đội Cấn
20 Nhà Thuốc Mai Hoa Dốc Bệnh viện phụ sản Hà Nội
21 Nhà Thuốc Minh Hoa Dốc Bệnh viện phụ sản Hà Nội
22 Nhà Thuốc Minh Ngọc Dốc Bệnh viện phụ sản Hà Nội
23 Nhà Thuốc Minh Tâm 72 Đội Cấn
24 Nhà Thuốc Minh Tiến Số 390 Đội Cấn - Ba Đình - HN
25 Nhà Thuốc Nghĩa Hưng 367 Đội Cấn
26 Nhà Thuốc Nghĩa Hưng  145 Đội Cấn
27 Nhà Thuốc Phú Gia 2 198 Giảng Võ
28 Nhà Thuốc Phương Chính 276 Đội Cấn
29 Nhà Thuốc Quốc Anh 162 Ngọc Khánh
30 Nhà Thuốc Quốc Anh 162 Ngọc Khánh
31 Nhà Thuốc Số 12 Đội Cấn 12 Đội Cấn
32 Nhà Thuốc Số 160 Ngọc Khánh Số 160 Ngọc Khánh
33 Nhà Thuốc số 164 Ngọc Khánh 164 Ngọc Khánh
34 Nhà Thuốc Số 3 104 H2 Thành Công- Ba Đình- Hà Nội
35 Nhà Thuốc Tâm  72 Đội Cấn
36 Nhà Thuốc Thanh Huyền 160 ngọc khánh
37 Nhà Thuốc Thanh Lan Số 369 Đội Cấn
38 Nhà Thuốc Trung Dung 168 Ngọc Khánh
39 Nhà Thuốc Tuyết Nam Ngõ 9 Đào Tấn
40 Nhà Thuốc Việt Pháp 102/168 Ngọc Khánh. 
41 Nhà Thuốc Vĩnh Phúc 595 Hoàng Hoa Thám
42 Nhà Thuốc VN Pharma 38 Giảng Võ
43 Nhà Thuốc Xuân Hồng Dốc Bệnh viện phụ sản Hà Nội
44 Nhaà Thuốc Vân Quỳnh Dốc Bệnh viện phụ sản Hà Nội
45 Quầy 213/168 Chợ Ngọc Khánh 168 Ngọc Khánh
46 Quầy 25/168 Chợ Ngọc Khánh 168 Ngọc Khánh