Danh sách Nhà Thuốc Quận Thanh Xuân

Danh sách Nhà Thuốc Quận Thanh Xuân

Danh sách Nhà Thuốc Quận Thanh Xuân

STT

TÊN NHÀ THUỐC

ĐỊA CHỈ

1 Nhà Thuốc 238 Lê Trọng Tấn 238 Lê Trọng Tấn
2 Nhà Thuốc 48 Nguyễn Văn Trỗi 48 Nguyễn Văn Trỗi
3 Nhà Thuốc 60 Hoàng Văn Thái 60 Hoàng Văn Thái
4 Nhà Thuốc Bệnh viện Xây Dựng Nguyễn Quý Đức
5 Nhà Thuốc Đức Phương 74 Khương Trung
6 Nhà Thuốc Hải Đăng 142 Vũ Trọng Phụng
7 Nhà Thuốc Kim Liên 190 Khương Trung
8 Nhà Thuốc Minh Long 64 Nhân Hòa
9 Nhà Thuốc Minh Ngọc 138 Vũ Trọng Phụng
10 Nhà Thuốc Minh Tiến 148 Nguyễn Xiển
11 Nhà Thuốc Minh Tiến 5 Nguyễn Quý Đức
12 Nhà Thuốc Quốc Anh 120 Vũ Trọng Phụng
13 Nhà Thuốc Trang Anh Số 287 Hoàng Văn Thái
14 Quầy 101 Hapu Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico
15 Quầy 111 Hapu Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico
16 Quầy 203 HaPu  Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico
17 Quầy 212A Hapu Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico
18 Quầy 329 Hapu Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico
19 Quầy 335 Hapu Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico
20 Quầy 341 Ha Pu Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico
21 Quầy 439 Hapu Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico
22 Quầy 445A Hapu Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico
23 Quầy 504 hapu Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico
24 Quầy 510 Hapu Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico