Danh sách Nhà Thuốc Quận Thanh Trì

Danh sách Nhà Thuốc Quận Thanh Trì

Danh sách nhà thuốc tại Huyện Thanh Trì

STT

TÊN NHÀ THUỐC

ĐỊA CHỈ

1 Nhà Thuốc Anh Minh 79 ngõ 673 đường Ngọc Hồi
2 Nhà Thuốc Quang Anh 23 Tứ Hiệp Thanh Trì
3 Nhà Thuốc Tùng Lâm 515 Ngọc Hồi 
4 Nhà Thuốc Thiều Oanh 1 509 Ngọc Hồi