Danh sách Nhà Thuốc Quận Long Biên

Danh sách Nhà Thuốc Quận Long Biên

Danh sách Nhà Thuốc Quận Long Biên

STT

TÊN NHÀ THUỐC

ĐỊA CHỈ

1 Nhà Thuốc  Vân Khánh  87B Đức Giang
2 Nhà Thuốc 54 Thạch Bàn 54 Thạch Bàn
3 Nhà Thuốc Bảo Nam 35 Thạch Bàn
4 Nhà Thuốc Hưng Nhung 49 Sài Đồng
5 Nhà Thuốc Long Giang 55 Ngô Xuân Thiều
6 Nhà Thuốc Phúc Hải, Long Biên Số 163 Ngọc Lâm
7 Nhà Thuốc số 1 Thượng Thanh Số 1 Thượng Thanh
8 Nhà Thuốc số 4 Sài Đồng  4 Ngõ 235 Nguyễn Văn Linh
9 Nhà Thuốc Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều
10 Nhà Thuốc Thuộc đường 1 Đức Giang