Danh sách Nhà Thuốc Huyện Gia Lâm

Danh sách Nhà Thuốc Huyện Gia Lâm

Danh sách nhà thuốc tại Huyện Gia Lâm

STT

TÊN NHÀ THUỐC

ĐỊA CHỈ

1 Nhà Thuốc Cương Giang 3 Phú Thụy, Dương xá, Huyện Gia Lâm
2 Nhà Thuốc Hồng Nhiên 22 Phan Đăng Lưu Yên Viên Gia Lâm