{"total":403,"stores": [     {"name":"Nhà Thuốc Đức Minh","web_address":"933 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5. SĐT: 028 3923 6630","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.7437355823445!2d106.67566941428687!3d10.754222862545072!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f0242bfffff%3A0x62543b9ab0b20d35!2zOTMzIMSQxrDhu51uZyBUcuG6p24gSMawbmcgxJDhuqFvLCBQaMaw4budbmcgMSwgUXXhuq1uIDUsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543388505997" ,"district_code":"QUAN5","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc số 17","web_address":"79 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5. SĐT: 028 3832 5441","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.709808394041!2d106.66896191419346!3d10.7568335923348!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752efcbd323f53%3A0xbf4eda3caaaaac91!2zNzkgQW4gRMawxqFuZyBWxrDGoW5nLCBQaMaw4budbmcgOCwgUXXhuq1uIDUsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543390929014","district_code":"QUAN5","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Hiếu Thiện","web_address":"191 An Bình, Phường 7, Quận 5. SĐT: 028 3838 0274","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.7479113185436!2d106.6692393141934!3d10.753901492336798!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752efc15cbf681%3A0x8e1ddd59dc8a08e4!2zMTkxIEFuIELDrG5oLCBQaMaw4budbmcgNywgUXXhuq1uIDUsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543391307467","district_code":"QUAN5","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Ngọc Nguyên","web_address":"101/4 Quốc lộ 1, Khu phố 10, Phường Tân Biên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai. SĐT: 0913813723","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.9403519618822!2d106.89841031419576!3d10.967874992191778!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174ddf1e3469065%3A0x6ef00b1ee7b58409!2zTmjDoCB0aHXhu5FjIHTDonkgTmfhu41jIE5ndXnDqm4!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543391402174","district_code":"QUAN5","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Số 11","web_address":"17 An Bình, Phường 7, Quận 5, SĐT: 028 3924 1650","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.7680820503547!2d106.67086261419348!3d10.752348992337879!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752efe8175be53%3A0xf16b78af386d7d30!2zMTEyLzE3IEFuIELDrG5oLCBQaMaw4budbmcgNSwgUXXhuq1uIDUsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543391512881","district_code":"QUAN5","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Phano","web_address":"Số 183-185 Bình Phú , phường 11, Quận 6. SĐT: 028 3755 8306","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.86777346819!2d106.62843331419337!3d10.74467269234308!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e7f3628fc7b%3A0x66d33162829fedb1!2zUG7kSAxODMsIDE4NSBCw6xuaCBQaMO6LCBwaMaw4budbmcgMTEsIFF14bqtbiA2LCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543391665273","district_code":"QUAN6","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà thuốc Diệu Thảo","web_address":"64 Đường 26, P.11, Q.6 (Gần Metro Q.6), SĐT: 0909336546","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7839.7327381432515!2d106.62497262188378!3d10.744780869371901!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e78f1638f55%3A0x711c13f275374a50!2zTWV0cm8gQsOsbmggUGjDug!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543391818941","district_code":"QUAN6","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Kim Hoa","web_address":"C12 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7. SĐT: 0901369234","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.2627440568567!2d106.73482091419294!3d10.714206292363748!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175254436d11443%3A0x61bdbe2129906b8d!2zSG_DoG5nIFF14buRYyBWaeG7h3QsIFBow7ogVGh14bqtbiwgUXXhuq1uIDcsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543392047223","district_code":"QUAN7","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc SC Pharmacy","web_address":"B009 Khu Hưng Vượng 1, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7.SĐT: 0935183377","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.059483595076!2d106.70771111419315!3d10.729895642353108!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f9191c2a765%3A0xad4b86c92db3367f!2sHung+Vuong+1!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543392164804","district_code":"QUAN7","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Mỹ An 2","web_address":"86 Đường số 9, phường Tân Phú, Quận 7. SĐT: 0909556655","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.9808937502303!2d106.71622941419321!3d10.735955792348998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f867b1805d5%3A0xcf16b7c0d81ccd71!2zODYgxJDGsOG7nW5nIHPhu5EgOSwgVMOibiBQaMO6LCBRdeG6rW4gNywgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543392242663" ,"district_code":"QUAN7","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Thanh Thủy","web_address":"860/59, đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, SĐT: 0971821312","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.2608384005807!2d106.73480961419301!3d10.714353492363642!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752c7b6cb0a4f7%3A0x3f7183427686eaf2!2sAlley+156%2C+Huynh+Tan+Phat+Street%2C+District+7%2C+Ho+Chi+Minh!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543392382291","district_code":"QUAN7","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Hoàn Châu","web_address":"149E, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7_SĐT: 0933946949","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.3715423093126!2d106.74187151405557!3d10.705798992369475!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175254977fa70af%3A0xe434e605d612f434!2zMTQ5IMSQxrDhu51uZyBQaOG6oW0gSOG7r3UgTOG6p3UsIFBow7ogTeG7uSwgUXXhuq1uIDcsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543981164053","district_code":"QUAN7","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà thuốc Minh Thi 2","web_address":"169 Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7. SĐT: 028 3785 3050","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.396339541361!2d106.72525981419292!3d10.703881892370797!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317525545d38a473%3A0xd8de45e9759849cb!2zMTY5IMSQxrDhu51uZyBQaOG6oW0gSOG7r3UgTOG6p3UsIFBow7ogTeG7uSwgUXXhuq1uIDcsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543392590374" ,"district_code":"QUAN7","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Kim Hoa","web_address":"234 Nguyễn Thị Thập, Bình Thạnh, Quận 7. SĐT: 0837710094","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.9524538412734!2d106.71415631405588!3d10.738147992347507!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f8414422113%3A0x346162d8dead2949!2zMjM0IE5ndXnhu4VuIFRo4buLIFRo4bqtcCwgVMOibiBQaMO6LCBRdeG6rW4gNywgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543981756112","district_code":"QUAN7","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Và Trị Liệu Tâm Lý Alpha","web_address":"41 đường D3, phường Phước Long B, Quận 9. SĐT: 0978578595","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.051100357011!2d106.777941014194!3d10.80739829230052!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317526f2dac75fe1%3A0x8c1c5199b01e3788!2zNDEgxJDGsOG7nW5nIEQzLCBQaMaw4bubYyBMb25nIEIsIFF14bqtbiA5LCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543393014756","district_code":"QUAN9","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Số 77","web_address":"91 Đường 18, Phường Phước Bình, Quận 9. SĐT: 0908776798/ 0903629968","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.95447300675!2d106.76902051419404!3d10.814796092295458!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317526f62e7daa39%3A0x4575bb535d41a8b8!2zOTEgxJDGsOG7nW5nIFPhu5EgMTgsIFBoxrDhu5tjIELDrG5oLCBRdeG6rW4gOSwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543393105852","district_code":"QUAN9","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Phương Chính","web_address":"514 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10. SĐT: 0916186189","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5812085749117!2d106.66277121419358!3d10.766723792328085!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ee7d373341d%3A0x5c02e6d6fdcc9e31!2zNTE0IMSQxrDhu51uZyAzIFRow6FuZyAyLCBQaMaw4budbmcgMTQsIFF14bqtbiAxMCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543393551843","district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Hạnh Nhân","web_address":"399 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10. SĐT: 028 3927 1130","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5669737882026!2d106.66745061419357!3d10.767817992327371!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ee747d747d1%3A0x756fe8e420ea4ce2!2zMzk5IEzDvSBUaMOhaSBU4buVLCBQaMaw4budbmcgOSwgUXXhuq1uIDEwLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543395139848","district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Minh Hiền","web_address":"405 Đường Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10. SĐT: 0913919303","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5669737882026!2d106.66745061419357!3d10.767817992327371!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ee747b68287%3A0x2c4c230665d1e67a!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIE1pbmggSGnhu4Fu!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543395213847","district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Nhân Văn","web_address":"283A, Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10. SĐT: 0906602585","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.566973788202!2d106.66927991419355!3d10.767817992327423!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ee0b9312bf5%3A0x493913b546cf5850!2zMjgzIEzDvSBUaMOhaSBU4buVLCBQaMaw4budbmcgOSwgUXXhuq1uIDEwLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543395268208" ,"district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà thuốc Phương Đông","web_address":"7A/25 Thành Thái , Phường 14, Quận 10, SĐT: 0934070506","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.522256699031!2d106.66310351419362!3d10.771254592325029!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752edd24e24b3d%3A0x8d7f447df2af3d50!2zN0EsIDI1IMSQxrDhu51uZyBUaMOgbmggVGjDoWksIHBoxrDhu51uZyAxNCwgUXXhuq1uIDEwLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543395408740","district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Việt số 1","web_address":"596 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, Quận 11. SĐT: 028 3956 1247","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6904339663993!2d106.6576645141935!3d10.758324192333799!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ef1e6373629%3A0xeb91e784a2503a6e!2sPharmacy+Vietnam+Number+1!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543395545142","district_code":"QUAN11","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Khánh Nam","web_address":"552 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12. SĐT: 0908047197","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.5029026313496!2d106.6908393141945!3d10.849302292272094!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528441063a781%3A0xe3b8eccc0f8914a7!2zxJDGsOG7nW5nIFbGsOG7nW4gTMOgaSwgQW4gUGjDuiDEkMO0bmcsIFF14bqtbiAxMiwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543395633747","district_code":"QUAN12","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Văn Kiều","web_address":"751/5D Khu phố 2, đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12. SĐT: 0981023149","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.321682685813!2d106.68737476419463!3d10.86311954226272!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175283a3c2c0495%3A0x3984d15a5b8ad208!2zS2h1IFBo4buRIDQsIEFuIFBow7ogxJDDtG5nLCBEaXN0cmljdCAxMiwgSG8gQ2hpIE1pbmggQ2l0eSwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543395752939" ,"district_code":"QUAN12","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Bệnh Viện Phụ Sản An Đông","web_address":"83 An Dương Vương, phường 8, Quận 5. SĐT: 028 3830 590","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.710636290816!2d106.66888701405614!3d10.756769892334853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752efca2bb05f1%3A0xa970c3bcf1801512!2zODMgQW4gRMawxqFuZyBWxrDGoW5nLCBQaMaw4budbmcgOCwgUXXhuq1uIDUsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1543983001883","district_code":"QUAN12","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Châu Ngọc","web_address":"31 E, Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1. SĐT: 0916021197","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.37060649627!2d106.69992531428703!3d10.78290116202392!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f499aac1aa5%3A0x33eade18b06a4631!2zMzEgTmd1eeG7hW4gRHUsIELhur9uIE5naMOpLCBRdeG6rW4gMSwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543376753819","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Pasteur","web_address":"156 Pasteur , Quận 1. SĐT: 028 3822 3737","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.4468778237124!2d106.69758331428706!3d10.777045162130428!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f380aeda1df%3A0xac2a452508c588bc!2zMTU2IFBhc3RldXIsIELhur9uIE5naMOpLCBRdeG6rW4gMSwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543379445295" ,"district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà thuốc Phòng Khám Tâm Gia An","web_address":"122B Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. SĐT: 01264722600","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6373367032834!2d106.68642381428695!3d10.762408262396484!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f174d36424f%3A0x8bdd3beacc5d95b8!2zMTIyQiBUcuG6p24gxJDDrG5oIFh1LCBQaMaw4budbmcgTmd1eeG7hW4gQ8awIFRyaW5oLCBRdeG6rW4gMSwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543379635872","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Số 5","web_address":"31F Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1. SĐT: 028 3824 5867","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.371308702178!2d106.69987931428709!3d10.78284726202489!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f49900b7777%3A0x8f25c4aff1a3530a!2zMzFGIE5ndXnhu4VuIER1LCBC4bq_biBOZ2jDqSwgUXXhuq1uIDEsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543379704664","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Phòng Khám 2 Lương Hữu Khánh","web_address":"2 Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão,Quận 1. SĐT: 0943991386","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5457494380908!2d106.685053314287!3d10.769449262268525!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f22c78a63f9%3A0x572788587bf20309!2zMiBMxrDGoW5nIEjhu691IEtow6FuaCwgUGjGsOG7nW5nIFBo4bqhbSBOZ8WpIEzDo28sIFF14bqtbiAxLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543379759550","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Phòng khám nhi đồng TP","web_address":"31 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1. SĐT: 028 3829 4702","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.4146785000976!2d106.70046601428704!3d10.779517762085446!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f48f50d2dbb%3A0xe754634ff6ebdf22!2zMzEgTMO9IFThu7EgVHLhu41uZywgQuG6v24gTmdow6ksIFF14bqtbiAxLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543379851638","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc BV Nhi Đồng 2","web_address":"14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1. SĐT: 028 3829 8385","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.40085683161!2d106.69994531428699!3d10.78057896206615!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f4852dd292b%3A0x8f0639dcf844feb0!2zMTQgTMO9IFThu7EgVHLhu41uZywgQuG6v24gTmdow6ksIFF14bqtbiAxLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543379921198","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Việt Số 3","web_address":"65 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1. SĐT: 0977037676","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.278167760684!2d106.69520231428713!3d10.789994261894805!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528cada753135%3A0x62c770b5df6c4f31!2zNjUgxJBp4buHbiBCacOqbiBQaOG7pywgxJBhIEthbywgUXXhuq1uIDEsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543379980302","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Nhị Trưng","web_address":"410 Hai Bà Trưng, P.Tân Định, Quận 1. SĐT: 0907634599","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.264220694511!2d106.68586531428718!3d10.791064061875362!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d2a070e665%3A0x98a7363ce6055ec5!2zNDEwIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBUw6JuIMSQ4buLbmgsIFF14bqtbiAxLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543380079350","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Nhân Nghĩa","web_address":"55/27 Lê Thị Hồng Gấm,Quận 1. SĐT: 028 2219 4413","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5587607515135!2d106.69603131428694!3d10.768449262286694!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f3fc232d143%3A0xb92317330ab27a87!2zNTUvMjcgTMOqIFRo4buLIEjhu5NuZyBH4bqlbSwgUGjGsOG7nW5nIE5ndXnhu4VuIFRow6FpIELDrG4sIFF14bqtbiAxLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543380169467","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Như Ý","web_address":"282/5A Cống Quỳnh. Phường Phạm Ngũ Lão. Quận 1,  SĐT: 028 3835 7617","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5587607515135!2d106.69603131428694!3d10.768449262286694!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f2282b76f8d%3A0xbfea1e8814b1ddcc!2zMjgyLzVBIEPhu5FuZyBRdeG7s25oLCBQaMaw4budbmcgUGjhuqFtIE5nxakgTMOjbywgUXXhuq1uIDEsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543380278845","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Bình Minh","web_address":"29 Lô B Chung cư Nguyễn Thiện Thuật , Phường 10, Quận 3. SĐT: 0908512091","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.565459811136!2d106.67617611428696!3d10.767934362296058!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1f8fde0a4b%3A0x7758236538abd259!2zTMO0IEIgLSBjaHVuZyBjxrAgTmd1eeG7hW4gVGhp4buHbiBUaHXhuq10LCBOZ3V54buFbiBUaGnhu4duIFRodeG6rXQsIFBoxrDhu51uZyAxLCBRdeG6rW4gMywgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543380389614","district_code":"QUAN3","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Long Châu 3","web_address":"379 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3. SĐT: 0919335226","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2767441743713!2d106.68657031428704!3d10.7901034618928!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528cd4e11b4dd%3A0xa60d85bd4ec8e430!2zMzc5IEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBQaMaw4budbmcgOCwgUXXhuq1uIDMsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543380504502","district_code":"QUAN3","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Minh Châu","web_address":"435 Hai Bà Trưng, Quận 3. SĐT: 01679400947","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.264817820685!2d106.6856232142871!3d10.791018261876195!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d2a10adb51%3A0x4a1dc8297b78a32d!2zNDM1IEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBQaMaw4budbmcgOCwgUXXhuq1uIDMsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543380552895","district_code":"QUAN3","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Liên Châu","web_address":"361 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM. SĐT:  0938112858","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2801896980927!2d106.68699511428709!3d10.789839161897639!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528cd4ca05cbb%3A0x89f5d8050cdd5904!2zMzYxIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBQaMaw4budbmcgOCwgUXXhuq1uIDMsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543380614165","district_code":"QUAN3","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Song An","web_address":"510 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 , SĐT: 028 3832 8080","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5188538715715!2d106.68105701428689!3d10.771516062230903!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f23ced9f8bf%3A0xc480416bb24d0c07!2zNTEwIE5ndXnhu4VuIMSQw6xuaCBDaGnhu4N1LCBQaMaw4budbmcgNCwgUXXhuq1uIDMsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543380669936","district_code":"QUAN3","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc số 36","web_address":"Số 30, Hoàng Diệu, Quận 4. SĐT: 01283331314","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.602717146206!2d106.70423031428695!3d10.765070262348075!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f698feaac61%3A0xbc53def032ff04ee!2zMzAgSG_DoG5nIERp4buHdSwgUGjGsOG7nW5nIDEyLCBRdeG6rW4gNCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543388316182","district_code":"QUAN4","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Hoàn Châu","web_address":"149E, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7. SĐT: 0933946949","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.371474123454!2d106.74187151428646!3d10.705804263421944!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175254977fa70af%3A0xe434e605d612f434!2zMTQ5IMSQxrDhu51uZyBQaOG6oW0gSOG7r3UgTOG6p3UsIFBow7ogTeG7uSwgUXXhuq1uIDcsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544164191114","district_code":"QUAN6","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":" Nhà thuốc Trung Sơn","web_address":"254 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8. SĐT: 028 5431 5385","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.8546143528897!2d106.68702831428686!3d10.745686262699953!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752fa7f22cb72b%3A0x9bb396010c751b7d!2zMjU0IETGsMahbmcgQsOhIFRy4bqhYywgUGjGsOG7nW5nIDIsIFF14bqtbiA4LCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544164297654","district_code":"QUAN8","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà thuốc Liên Châu","web_address":"361 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM. SĐT:  0938112858","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2801896980927!2d106.68699511428709!3d10.789839161897639!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528cd4ca05cbb%3A0x89f5d8050cdd5904!2zMzYxIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBQaMaw4budbmcgOCwgUXXhuq1uIDMsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543380614165","district_code":"QUAN3","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC","web_address":"720A, Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh. SĐT: 028 3622 1166","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1697010971534!2d106.71884531428721!3d10.798311361743353!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528a8651ee02b%3A0xfd3d6252402d1886!2zNzIyIMSQaeG7h24gQmnDqm4gUGjhu6csIFBoxrDhu51uZyAyNSwgQsOsbmggVGjhuqFuaCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543396858466","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Linh Chi","web_address":"77 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh. SĐT: 01682858280 / 0913299209","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.063687360849!2d106.6878653142872!3d10.806434261595303!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528c364702a87%3A0x39fe17d842dbd029!2zNzcgSG_DoG5nIEhvYSBUaMOhbSwgUGjGsOG7nW5nIDYsIELDrG5oIFRo4bqhbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543396928219","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Hiệu thuốc số 1","web_address":"Số 6, Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh. SĐT:  028 3510 8192","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.063687360849!2d106.6878653142872!3d10.806434261595303!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528c19f5e5ce7%3A0x2dfbd85eb888c66!2zNi8xNiDEkMaw4budbmcgTsahIFRyYW5nIExvbmcsIFBoxrDhu51uZyAxNCwgQsOsbmggVGjhuqFuaCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397042278","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Số 5","web_address":"48 Nguyễn Huy Lượng, P14, Quận Bình Thạnh. SĐT: 0946960105","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.075856401712!2d106.6930941142873!3d10.805502161612292!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528c6b42d8e7d%3A0xdd60a872f3a1d8b4!2zNDggTmd1eeG7hW4gSHV5IEzGsOG7o25nLCBQaMaw4budbmcgMTQsIELDrG5oIFRo4bqhbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397097637","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Thịnh An","web_address":"48 Nguyễn Huy Lượng, P14, Quận Bình Thạnh. SĐT: 0946960105","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.075856401712!2d106.6930941142873!3d10.805502161612292!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528c6b42d8e7d%3A0xdd60a872f3a1d8b4!2zNDggTmd1eeG7hW4gSHV5IEzGsOG7o25nLCBQaMaw4budbmcgMTQsIELDrG5oIFRo4bqhbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397097637","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Khoa dinh dưỡng BVND Gia Định","web_address":"Số 1 Nơ Trang Long - P7 - Q.Bình Thạnh. SĐT: 028 3841 2692","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0982765237727!2d106.69200011428715!3d10.80378466164358!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528c6631a2fbd%3A0xc74c1d14b66611ad!2zMSDEkMaw4budbmcgTsahIFRyYW5nIExvbmcsIFBoxrDhu51uZyA3LCBCw6xuaCBUaOG6oW5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397267195","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Minh Huệ","web_address":"Số 10 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh. SĐT: 028 3551 0469","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0899537500113!2d106.69296551428728!3d10.804422261632004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528eb33894c53%3A0x3519d951dffce3f!2zMTAgxJDGsOG7nW5nIE7GoSBUcmFuZyBMb25nLCBQaMaw4budbmcgMTQsIELDrG5oIFRo4bqhbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397434268","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Phúc Thiện","web_address":"47 Trần Bình Trọng, Quận Bình Thạnh, SĐT: 0905173737","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.988059662931!2d106.68607331428719!3d10.812225261489692!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528e807cce02f%3A0x4f5ef5394f9cb854!2zNDcgVHLhuqduIELDrG5oIFRy4buNbmcsIFBoxrDhu51uZyA1LCBCw6xuaCBUaOG6oW5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397884123","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Số 11","web_address":"26 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh.SĐT:  028 3510 8192","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.08108481489!2d106.69280631428722!3d10.805101661619576!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528c6b0bd5249%3A0x264eb6e58bcca756!2zMjYgxJDGsOG7nW5nIE7GoSBUcmFuZyBMb25nLCBQaMaw4budbmcgMTQsIELDrG5oIFRo4bqhbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397929067","district_code":"QUANBINHTHANH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Kim Anh","web_address":"131 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp. SĐT: 028 3985 1689","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.912193267877!2d106.67645811428734!3d10.818031461383733!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528e22ef43a1f%3A0xcb13f301da15ea0c!2zMTMxIE5ndXnhu4VuIEtp4buHbSwgUGjGsOG7nW5nIDMsIEfDsiBW4bqlcCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397984599","district_code":"QUANGOVAP","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Bách Khoa","web_address":"48 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, SĐT: 01294235472","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.7192769878807!2d106.68035321428742!3d10.832781861114357!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528f8b3def767%3A0x2717549df49f6d36!2zNDggTMOqIMSQ4bupYyBUaOG7jSwgUGjGsOG7nW5nIDUsIEfDsiBW4bqlcCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398218233","district_code":"QUANGOVAP","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Hải Yến","web_address":"165 Đường số 1, P.11, Q. Gò Vấp, SĐT: 0988793570","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.5620831640003!2d106.65978131428747!3d10.844786260894828!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529a5241752bf%3A0xddd24adab510ccf7!2zMTYvNSDEkMaw4budbmcgc-G7kSAxLCBQaMaw4budbmcgMTEsIEfDsiBW4bqlcCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398273785","district_code":"QUANGOVAP","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Thu Nguyệt","web_address":"700 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò vấp, SĐT: 01285354488","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.746217733928!2d106.67651931428733!3d10.830723161151944!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528fe51060fa3%3A0x1c171cf7b39587a7!2zNzAwIFBoYW4gVsSDbiBUcuG7iywgUGjGsOG7nW5nIDcsIEfDsiBW4bqlcCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398346249","district_code":"QUANGOVAP","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Tài Lộc","web_address":"319 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Vò Vấp. SĐT:  0283 2244 1549","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.6094005644068!2d106.67415971428753!3d10.84117416096094!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175285332eddbbb%3A0xa7461f233b0cb2e8!2zMzE5IE5ndXnhu4VuIE9hbmgsIFBoxrDhu51uZyAxNywgR8OyIFbhuqVwLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398388241","district_code":"QUANGOVAP","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Bệnh Viện An Sinh","web_address":"10 Trần Huy Liệu, Phường 12, Q. Phú Nhuận. SĐT: 028 3845 7777","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2642233020547!2d106.67645251428718!3d10.791063861875347!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d524d2dcd1%3A0x565f5f3461114ed3!2zMTAgVHLhuqduIEh1eSBMaeG7h3UsIFBoxrDhu51uZyAxMiwgUGjDuiBOaHXhuq1uLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398433024","district_code":"QUANPHUNHUAN","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Kim Châu","web_address":"23 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận. SĐT: 028 6678 3868","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1602695650613!2d106.67742731428716!3d10.799034261730197!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d705df3a3f%3A0xfe005b156afc4f26!2zMjMgSG_DoG5nIFbEg24gVGjhu6UsIFBoxrDhu51uZyAxNSwgUGjDuiBOaHXhuq1uLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398492810","district_code":"QUANPHUNHUAN","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Thắng Lợi","web_address":"A2/004 Chung cư Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận. SĐT: 01223749296","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.155252816097!2d106.6844242142872!3d10.79941876172317!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d03fff6f87%3A0x664a11fee16883bf!2sChung+C%C6%B0+A2+Phan+X%C3%ADch+Long!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398547242","district_code":"QUANPHUNHUAN","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Phan Đăng Lưu","web_address":"201 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận. SĐT: 028 6292 0565","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.148705334415!2d106.6789980142872!3d10.799920561714039!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d746e127cf%3A0xff72739faf1e9fb9!2zMjAxIFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIFBoxrDhu51uZyAxLCBQaMO6IE5odeG6rW4sIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398605688","district_code":"QUANPHUNHUAN","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc số 11","web_address":"Số 334 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận. SĐT: 0906403360","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1653839882924!2d106.67852331428712!3d10.798642261737273!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d71f602c25%3A0x77cb7263c8a042d5!2zMzM0IFBoYW4gxJDDrG5oIFBow7luZywgUGjGsOG7nW5nIDEsIFBow7ogTmh14bqtbiwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398677500","district_code":"QUANPHUNHUAN","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Toàn Thắng","web_address":"19 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận. SĐT: 028 6292 0916","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.185422409541!2d106.67839131428714!3d10.797106261765283!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d6eac358d1%3A0x8fd43d7568137554!2zMTkgTmd1eeG7hW4gVHLhu41uZyBUdXnhu4NuLCBQaMaw4budbmcgMTUsIFBow7ogTmh14bqtbiwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398745627","district_code":"QUANPHUNHUAN","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nhà Thuốc Duy Luân","web_address":"Số 21 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Gặp chú Hòa SĐT: 028 3847 8046","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2631359523484!2d106.67573931428709!3d10.79114726187379!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d5384a03cb%3A0x888ca845b54284e7!2zMjEgVHLhuqduIEh1eSBMaeG7h3UsIFBoxrDhu51uZyAxMiwgUGjDuiBOaHXhuq1uLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398806337","district_code":"QUANPHUNHUAN","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Minh Châu","web_address":"435 Hai Bà Trưng, Quận phú nhuận, SĐT: 01679400947","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.264817820685!2d106.6856232142871!3d10.791018261876195!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d2a10adb51%3A0x4a1dc8297b78a32d!2zNDM1IEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBQaMaw4budbmcgOCwgUXXhuq1uIDMsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398992192","district_code":"QUANPHUNHUAN","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Thanh Hằng","web_address":"Số 66, Diệp Minh Châu, Quận Tân Phú. 0974300463","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1931904538465!2d106.63060831428719!3d10.796510761776148!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529544f612265%3A0xf87af50d29f1280c!2zNjYgRGnhu4dwIE1pbmggQ2jDonUsIFTDom4gU8ahbiBOaMOsLCBUw6JuIFBow7osIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399049760","district_code":"QUANTANPHU","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Thảo Phương","web_address":"177 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú. SĐT: 0978100304","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2016911180745!2d106.61719341428716!3d10.795859061788015!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752bf84e49de1f%3A0x516df53a7d56a221!2zMTc3IEfDsiBE4bqndSwgVMOibiBRdcO9LCBUw6JuIFBow7osIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399114743","district_code":"QUANTANPHU","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Phano","web_address":"Lô III, 16B, Đường CN13, P.Tây Thạnh, Q. Tân Phú, SĐT: 028 3847 6260","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.9911516367806!2d106.61172311428723!3d10.811988561493962!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752be91b8b0315%3A0xc5b4124c6b87e3f!2zxJDGsOG7nW5nIENOMTMsIFTDom4gUGjDuiwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399189830","district_code":"QUANTANPHU","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Minh Đức","web_address":"56 Trịnh Đình Thảo, Tân Phú. SĐT : SĐT: 028 3866 7150","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.4834477430168!2d106.63454331428704!3d10.774236262181539!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ea3b764c7e7%3A0xf78364a0cb40d21!2zNTYgVHLhu4tuaCDEkMOsbmggVGjhuqNvLCBQaMO6IFRydW5nLCBUw6JuIFBow7osIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399235877","district_code":"QUANTANPHU","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Bệnh Viện Phụ Sản MêKong","web_address":"243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Quận Tân Bình. SĐT: 028 3844 2986","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1515667957337!2d106.6653853142872!3d10.799701261718038!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175292f07b90b97%3A0x67cd59fd01eeb648!2zMjQzQiBIb8OgbmcgVsSDbiBUaOG7pSwgUGjGsOG7nW5nIDEsIFTDom4gQsOsbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399314468","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Bệnh viện Thống Nhất","web_address":"Số 1 Lý Thường Kiệt, phường 7, Quận Tân Bình.  SĐT: 028 3864 2142","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1515667957337!2d106.6653853142872!3d10.799701261718038!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ecaaf8d5c21%3A0xa256d27a6374bc3e!2zMSBMw70gVGjGsOG7nW5nIEtp4buHdCwgUGjGsOG7nW5nIDcsIFTDom4gQsOsbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399397766","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Thiên Y","web_address":"144/20 Âu Cơ, phường 9, Quận Tân Bình, SĐT: 0937713277","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.4551576231856!2d106.649038314287!3d10.776409262141955!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eb8c762e64d%3A0x77732d4272041849!2zMTQ0LCA0LzIwIMOCdSBDxqEsIHBoxrDhu51uZyA5LCBUw6JuIELDrG5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399646982","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Bệnh Viện Gaya Việt Hàn","web_address":"23- 23A -25 A1 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình. SĐT: 028 3949 1205","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2016624225007!2d106.63893231428719!3d10.795861261787985!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175294d8888e797%3A0x40537a870f387c35!2zMjUgVHLGsMahbmcgQ8O0bmcgxJDhu4tuaCwgUGjGsOG7nW5nIDEzLCBUw6JuIELDrG5oLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399772778","district_code":"QUANTANBINH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Châu Pharmacy","web_address":"74 Đường 17A, phường Bình Trị Đông B, Q Bình Tân. SĐT: 0938123408","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.885919382787!2d106.60886451428686!3d10.743274862743661!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752dc9315be607%3A0xd37b401bb624dd89!2zNzQgxJDGsOG7nW5nIFPhu5EgMTdBLCBCw6xuaCBUcuG7iyDEkMO0bmcgQiwgQsOsbmggVMOibiwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399825350","district_code":"QUANBINHTAN","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Bệnh viện Quốc tế City","web_address":"Nhà Thuốc Lầu 1, Số 3, Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp HCM. SĐT: 028 6280 3333","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.885919382787!2d106.60886451428686!3d10.743274862743661!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752dc88d2461d5%3A0x8d9560ce59c85434!2zMyDEkMaw4budbmcgU-G7kSAxN0EsIELDrG5oIFRy4buLIMSQw7RuZyBCLCBCw6xuaCBUw6JuLCBI4buTIENow60gTWluaCA3MDAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399922238","district_code":"QUANBINHTAN","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Thiên Hoàng","web_address":"515 Lê Văn Quới Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân. SĐT: 01659182087","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.456135438361!2d106.599891114287!3d10.776334162143376!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752c6ba4534df9%3A0xc64ce35cb1baef53!2zNTE1IEzDqiBWxINuIFF14bubaSwgQsOsbmggVHLhu4sgxJDDtG5nIEEsIELDrG5oIFTDom4sIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543400011580","district_code":"QUANBINHTAN","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Kim An","web_address":"320/41A Đường Đất Mới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, SĐT: 0909710091","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.671786595335!2d106.60746621428694!3d10.759758662444582!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752c3716a172b9%3A0x747976e05e2c3cdd!2zMzIwLCA0MSBCw6xuaCBUcuG7iyDEkMO0bmcsIELDrG5oIFRy4buLIMSQw7RuZyBBLCBCw6xuaCBUw6JuLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543400085054","district_code":"QUANBINHTAN","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Thành Đạt","web_address":"3F, Đường số 6, Linh Xuân, Thủ Đức. SĐT: 0964147748","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.129185248511!2d106.76905761428777!3d10.877777660290434!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d880ad30012b%3A0x33a95e68c71c1d91!2zODYvMyDEkMaw4budbmcgc-G7kSA2LCBMaW5oIFh1w6JuLCBUaOG7pyDEkOG7qWMsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543400147143","district_code":"QUANTHUDUC","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Nhật Quỳnh","web_address":"D17/11 Đường Võ Văn Vân, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh. SĐT: 028 8548 4730","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.303552659172!2d106.5735716142871!3d10.788046861930289!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752c8451541525%3A0xa7f21cd83af9c43e!2zxJDGsOG7nW5nIFbDtSBWxINuIFbDom4sIFbEqW5oIEzhu5ljIEIsIELDrG5oIENow6FuaCwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543400241855","district_code":"HUYENBINHCHANH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà thuốc Quang Nghị","web_address":"1298 Lê Văn Lương, P. Phước Kiển, H.Nhà Bè . SĐT:  0919637937","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.4358051662684!2d106.70196321428645!3d10.700830063511788!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175301e3dd7daad%3A0xcedcc8da4fd3d7b6!2zMTI5OCBMw6ogVsSDbiBMxrDGoW5nLCBQaMaw4bubYyBLaeG7g24sIE5ow6AgQsOoLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543400314143","district_code":"HUYENBINHCHANH","province_code":"HOCHIMINH"},   {"name":"Nhà Thuốc Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu","web_address":"Số 300 Nguyễn Văn Cừ nối dài , P.An Khánh , Q.Ninh Kiều , TP Cần Thơ. SĐT: 071 0222 4477","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.832692833571!2d105.74978981428214!3d10.030661375259003!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a08843dacdb1f7%3A0xedca5c90d1e0ffb1!2zMzAwIE5ndXnhu4VuIFbEg24gQ-G7qyBu4buRaSBkw6BpLCBQaMaw4budbmcgQW4gS2jDoW5oLCBOaW5oIEtp4buBdSwgQ-G6p24gVGjGoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543388996908","district_code":"QUANNINHKIEU","province_code":"CANTHO"},   {"name":"Nhà Thuốc Trung Sơn","web_address":"90 Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. SĐT:  0907886389","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.773406463629!2d105.77636731428228!3d10.035548275175898!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0881efd70c79f%3A0x6b0656b5885af1b7!2zOTAgTMO9IFThu7EgVHLhu41uZywgQW4gQ8awLCBOaW5oIEtp4buBdSwgQ-G6p24gVGjGoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543389080740","district_code":"QUANNINHKIEU","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Nhà Thuốc Đăng Khoa","web_address":"231 Nguyễn Huệ, Phường An Lộc, Tx. Bình Long, Tỉnh Bình Phước. SĐT: 0974765567","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3907.5721067525883!2d106.60639211429334!3d11.65380934557314!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31735413817b0ce9%3A0x10d78b222e8432c7!2zMjMxIE5ndXnhu4VuIEh14buHLCBBbiBM4buZYywgQsOsbmggTG9uZywgQsOsbmggUGjGsOG7m2MsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543389160427","district_code":"THIXABINHLONG","province_code":"BINHPHUOC"}, {"name":"Nhà thuốc tư nhân Phú Hòa","web_address":"204 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, tp Thủ Dầu Một, Bình Dương. SĐT: 0902614583","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.7309741466706!2d106.67768411428851!3d10.983667358338831!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d0def84baae5%3A0x9c9c5a0ecdf86dc5!2zMjA0IEzDqiBI4buTbmcgUGhvbmcsIFBow7ogSG_DoCwgVGjhu6cgROG6p3UgTeG7mXQsIELDrG5oIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543389263932","district_code":"THANHPHOTHUDAUMOT","province_code":"BINHDUONG"},   {"name":"Nhà Thuốc Hoàng Liêm","web_address":"248 Yersin, Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. SĐT: 0949888493","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.7567388775315!2d106.65517861428837!3d10.98172525837475!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d139461b46cb%3A0x6991fd2f6c15e6c7!2zMjQ4IFllcnNpbiwgSGnhu4dwIFRow6BuaCwgQuG6v24gQ8OhdCwgQsOsbmggRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543390099786","district_code":"THANHPHOTHUDAUMOT","province_code":"BINHDUONG"},   {"name":"Nhà Thuốc Ngân Châu 1","web_address":"Số 36 C, Đường Nguyễn Văn Tiết, Khu Phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Tx. Thuận An, Bình Dương. SĐT: 0993851099","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.6101134084056!2d106.70770611428803!3d10.91720655956584!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d79d3d797577%3A0x41962ab47c8c151!2zMzYgTmd1eeG7hW4gVsSDbiBUaeG6v3QsIEzDoWkgVGhpw6p1LCBUaHXhuq1uIEFuLCBCw6xuaCBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543390252265","district_code":"THIXATHUANAN","province_code":"BINHDUONG"},   {"name":"Nhà Thuốc Hoàng Huy","web_address":"Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, SĐT: 0941857555","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d250363.47394719755!2d106.65802477869312!3d11.339876135262147!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174b930dc7fc34d%3A0xbd929bc4325b19a!2zUGjDuiBHacOhbywgQsOsbmggRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543390692290","district_code":"HUYENPHUGIAO","province_code":"BINHDUONG"},   {"name":"Quầy thuốc 776 Hoàng Vân","web_address":"E647B Tổ 13, Khu phố 5A, Phường Long Bình, Tp Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. SĐT: 0902263053","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62679.14681750351!2d106.86731411936763!3d10.92959223339966!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174e0c2f60cdcfd%3A0x962030a0ac2dffcc!2zTG9uZyBCw6xuaCwgVHAuIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543391032139","district_code":"THANHPHOBIENHOA","province_code":"DONGNAI"},   {"name":"Nhà Thuốc Ngọc Nguyên","web_address":"101/4 Quốc lộ 1, Khu phố 10, Phường Tân Biên, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. SĐT: 0949906203","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.9236699663907!2d106.89907171428835!3d10.969134058607702!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174ddf2123c4121%3A0x1142200715a9f06a!2zS2h1IHBo4buRIDEwLCBUw6JuIEJpw6puLCBUcC4gQmnDqm4gSMOyYSwgxJDhu5NuZyBOYWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543391339291","district_code":"THANHPHOBIENHOA","province_code":"DONGNAI"},   {"name":"Nhà Thuốc Nghĩa Sơn","web_address":"240/21, Tổ 17, Khu phố 1, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. SĐT: 0912294982","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.9459445953307!2d106.85872331428835!3d10.96745285863882!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174dc3326e3f621%3A0x2dcf985c2386e41f!2zMSBLaHUgcGjDtMyBIDIsIFTDom4gSGnhu4dwLCBUaMOgbmggcGjhu5EgQmnDqm4gSMOyYSwgxJDhu5NuZyBOYWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543391478977","district_code":"THANHPHOBIENHOA","province_code":"DONGNAI"},   {"name":"Nhà thuốc Lan Ngọc Linh","web_address":"177/3 Khu phố 4, P.Tân Biên, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai, SĐT: 02513882228","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31334.713241716465!2d106.87540688738592!3d10.975510580785148!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174dd94c41f9bd7%3A0xf8eac31fd1a3aec6!2zVMOibiBCacOqbiwgVHAuIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543391868105","district_code":"THANHPHOBIENHOA","province_code":"DONGNAI"},   {"name":"Nhà thuốc Tây An Khang","web_address":"242 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang. SĐT: 0907557337","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.471469811611!2d103.96988861428338!3d10.223506471952263!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a78c781f3192ed%3A0x6a1831d6eacc0345!2zMjQyIMSQxrDhu51uZyBOZ3V54buFbiBUcnVuZyBUcuG7sWMsIFRULiBExrDGoW5nIMSQw7RuZywgUGjDuiBRdeG7kWMsIHThu4luaCBLacOqbiBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543393510430","district_code":"THANHPHOPHUQUOC","province_code":"KIENGIANG"},   {"name":"Nhà Thuốc Tường Giang","web_address":"34 Nguyễn Hội, p. Phú Trinh. TP Phan Thiết, Bình Thuận. SĐT: 0937677317","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.391674639736!2d108.0948397142881!3d10.933757259260938!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317683028acd315d%3A0xa99704c56a60ebdd!2zMzQgTmd1eeG7hW4gSOG7mWksIFBow7ogVHJpbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBQaGFuIFRoaeG6v3QsIELDrG5oIFRodeG6rW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543393639590","district_code":"THANHPHOPHANTHIET","province_code":"BINHTHUAN"}, {"name":"Nhà Thuốc tư nhân","web_address":"115 Phủ Doãn","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.019396336493!2d105.84423531521699!3d21.031909893045945!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9436c7dfc7%3A0x50a422796aa6293!2zMTE1IFBo4bunIERvw6NuLCBIw6BuZyBUcuG7kW5nLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397383334","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":" Nhà Thuốc 24H","web_address":"87 - 91 Phủ Doãn","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.112303728097!2d105.84556771521696!3d21.028191993172854!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab95cc002585%3A0xc25462c7a292c2e6!2zODcgUGjhu6cgRG_Do24sIEjDoG5nIELDtG5nLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397538892","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Bình Minh","web_address":"2 Triệu Quốc Đạt","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.112303728097!2d105.84556771521696!3d21.028191993172854!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab94395779cf%3A0xfb7748227afbc3a6!2zMiBUcmnhu4d1IFF14buRYyDEkOG6oXQsIEjDoG5nIELDtG5nLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397566787","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":" Nhà Thuốc Đức","web_address":"91E Hàng Mã","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.143111964072!2d105.84556831521695!3d21.02695899321506!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbeaa419e91%3A0x57772f6741f47eae!2zOTEgSMOgbmcgTcOjLCBIw6BuZyBC4buTLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397587291","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Hiền Hà","web_address":"3E Trần Hưng Đạo","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.346308155418!2d105.85733521521676!3d21.01882499349257!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abee198d2b6f%3A0x7b3e2469b879de39!2zM0UgVHLhuqduIEjGsG5nIMSQ4bqhbywgQuG6oWNoIMSQ4bqxbmcsIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397622075","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hòa Mai ","web_address":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.02664127275!2d105.85511531521692!3d21.031619993055905!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abc1937f5da7%3A0xd50182aeda98c0bd!2zMTggSMOgbSBU4butIFF1YW4sIENoxrDGoW5nIETGsMahbmcgxJDhu5ksIEhvw6BuIEtp4bq_bSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397650108","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hoàng Đàn ","web_address":" 14 Nguyễn Văn Tố","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.02664127275!2d105.85511531521692!3d21.031619993055905!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbde305d621%3A0xc80811e8cf745458!2zMTQgTmd1eeG7hW4gVsSDbiBU4buRLCBD4butYSDEkMO0bmcsIEhvw6BuIEtp4bq_bSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397683236","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":" Nhà Thuốc kiểm nghiệm ","web_address":" 48A Hai Bà Trưng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1852412461853!2d105.84769501440722!3d21.02527279327436!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9483a840c1%3A0xce4b4f8d67da17!2zNDggSGFpIELDoCBUcsawbmcsIFRyw6BuZyBUaeG7gW4sIEhvw6BuIEtp4bq_bSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1544241563338","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Linh Đan ","web_address":"23 Hàng Đậu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.8111017743513!2d105.84677231521705!3d21.040242992761495!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abb9b024a1ab%3A0x61e355dd13511a5f!2zMjMgSMOgbmcgxJDhuq11LCDEkOG7k25nIFh1w6JuLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397835699","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":" Nhà Thuốc Phi ","web_address":"Số 25 Hàng Chiếu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.8111017743513!2d105.84677231521705!3d21.040242992761495!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abb8ba58c9c5%3A0xca9f0d510275bfba!2zMjUgSMOgbmcgQ2hp4bq_dSwgSMOgbmcgQnXhu5NtLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543397975315","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":" Nhà Thuốc Quang Linh ","web_address":" 35 Nguyễn Siêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.887923795961!2d105.84940331521707!3d21.037169992866364!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abb8b35e9f55%3A0xd8131fb650f96ce9!2zMzUgTmd1eeG7hW4gU2nDqnUsIEjDoG5nIEJ14buTbSwgSG_DoG4gS2nhur9tLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398059114","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":" Nhà Thuốc số 1 ","web_address":"2 Triệu Quốc Đạt","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9066964392478!2d105.84924731521707!3d21.03641899289202!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab94395779cf%3A0xfb7748227afbc3a6!2zMiBUcmnhu4d1IFF14buRYyDEkOG6oXQsIEjDoG5nIELDtG5nLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398333457","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":" Nhà Thuốc Thanh Mai ","web_address":" 15 Hàm Tử Quan","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.143111964072!2d105.84556831521695!3d21.02695899321506!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abc194787ea5%3A0xdfb950928b3b9d32!2zMTUgSMOgbSBU4butIFF1YW4sIEzDvSBUaMOhaSBU4buVLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398380322","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":" Nhà Thuốc Trường Thọ ","web_address":" 58 Hai Bà Trưng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1606841294793!2d105.84382591521694!3d21.026255693239083!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab96bb9e104d%3A0x4f37b0382ec57fbe!2zNTggSGFpIELDoCBUcsawbmcsIFRy4bqnbiBIxrBuZyDEkOG6oW8sIEhvw6BuIEtp4bq_bSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398436778","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Văn Miếu ","web_address":"Sau viện sản TW ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1502253481676!2d105.84454016521691!3d21.02667429322474!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab95d6b73a61%3A0xe4c94e4f9d897939!2zQuG7h25oIHZp4buHbiBQaOG7pSBz4bqjbiBUcnVuZyDGsMahbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398491427","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Thu Hương ","web_address":" 52 Quán Sứ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1237726889854!2d105.8438113152169!3d21.027732993188646!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9685ea73f1%3A0x961324559f2bd61!2zNTIgUXXDoW4gU-G7qSwgSMOgbmcgQsO0bmcsIEhvw6BuIEtp4bq_bSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398536355","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":" Nhà Thuốc Trường Sinh ","web_address":" 54 B Quán Sứ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.135281388572!2d105.84336011521688!3d21.02727239320433!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9685507ba3%3A0x37b0bb817b70b950!2zNTQgUXXDoW4gU-G7qSwgSMOgbmcgQsO0bmcsIEhvw6BuIEtp4bq_bSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398579723","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc tư nhân ","web_address":"33/229 đường Hoàng Mai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.109358786538!2d105.85380731521647!3d20.98825299453519!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac1467070ad5%3A0x693d583d5b4904cb!2zMzMsIDIyOSDEkMaw4budbmcgSG_DoG5nIE1haSwgSG_DoG5nIFbEg24gVGjhu6UsIEhvw6BuZyBNYWksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398727075","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":" Nhà Thuốc An Bình Tâm ","web_address":"BT13 - 02 đường Hoàng Liệt","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.658244557901!2d105.83468691521625!3d20.966235295285077!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac53bdad079d%3A0xf212a5c4268b8088!2zMiBIb8OgbmcgTGnhu4d0LCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398818562","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc An Tâm ","web_address":"Kiot 11CT3 Bán đảo Linh Đàm","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.6780642699237!2d105.8271544652162!3d20.96543984531215!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x77ca5e6f52ce3788!2zSFVEMyBMaW5oIMSQw6BtIENUMyBUw6J5IE5hbSBMaW5oIMSQw6Bt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398908498","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Bảo Hoa ","web_address":"45 Ngõ 258 Tân Mai ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.2675716494687!2d105.85338341521638!3d20.981908794751277!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac3e4c930b21%3A0xde09fca093bf1ccf!2zNDUgTmfDtSAyNTggVMOibiBNYWksIEhvw6BuZyBWxINuIFRo4bulLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398948882","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Bảo Lan ","web_address":"378 Lĩnh Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.285733703847!2d105.8793425152164!3d20.981180394776096!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ae9f55d6cbd3%3A0xeba1ee8bd3851149!2zMzc4IEzEqW5oIE5hbSwgSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543398989551","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Cam Ly ","web_address":"6BT1 Khu nhà ở Bắc Linh Đàm","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1862.7668255963113!2d105.82665325816504!3d20.971235101048798!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acf892101eab%3A0x5c75354438957963!2zS2h1IMSRw7QgdGjhu4sgQuG6r2MgTGluaCDEkMOgbSwgxJDhuqFpIEtpbSwgSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399035569","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Cường Thoa ","web_address":"B6 Lô 12 Khu Đô Thị Định Công","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.121615044752!2d105.82825186521653!3d20.98776159455196!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac606e67f47d%3A0xebaeb343d5a18a31!2zS2h1IMSRw7QgdGjhu4sgxJDhu4tuaCBDw7RuZywgxJDhu4tuaCBDw7RuZywgSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399094889","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Đức Thắng ","web_address":"Ki ốt 11 VP3 Linh Đàm","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.70577129517!2d105.82923091440627!3d20.964327795351892!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac55240df7ab%3A0xa6046a0b2b2b8303!2sChung+c%C6%B0+VP3!5e0!3m2!1sen!2s!4v1544242550858","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hà Thanh ","web_address":"D7 Lô 12 KĐT Định Công","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1854434225024!2d105.83141141521645!3d20.98520229463903!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac5e182d92f5%3A0xbd3dc0a1b50d7c4d!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIEjDoCBUaMOgbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399193138","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hải Yến ","web_address":"27 Lô CT9 KDT Định Công","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.176323400274!2d105.83188661521643!3d20.98556799462667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac5e1ba2d43b%3A0x958e91526c04e162!2zQ1Q5LCDEkOG7i25oIEPDtG5nLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399249648","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hồng Đạt ","web_address":"194 Đại Từ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.540148591789!2d105.83095021521628!3d20.970974395123683!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac56e69430e9%3A0xfa7d6c3852c156d9!2zMTk0IMSQ4bqhaSBU4burLCDEkOG6oWkgS2ltLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWkgMTAwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399280441","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hồng Thanh ","web_address":"240 Tân Mai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.312945737484!2d105.84790231521646!3d20.980088994813357!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac40e70e73c7%3A0x9d5407e362d1c789!2zMjQwIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399348353","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Minh Hằng ","web_address":"153 ngõ 230 Định Công Thượng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.220410829683!2d105.82135081521649!3d20.983800094686888!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acf47c2ae7f3%3A0x47341efd72be3ae0!2zTmfDtSAyMzAgLSDEkOG7i25oIEPDtG5nIFRoxrDhu6NuZywgxJDhu4tuaCBDw7RuZywgSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399420218","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Nga ","web_address":"492 Trương Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.2212611717277!2d105.84380431521643!3d20.983765994688152!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac421a67ba7f%3A0x29817966c6a3431d!2zNDkyIFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTDom4gTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399467082","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Nghĩa Hưng ","web_address":"364 Trương Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1305339566215!2d105.84471131521649!3d20.987403994564044!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6a2b13ee17%3A0xea769310ec52127e!2zMzY0IFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIFTGsMahbmcgTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399517617","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Phúc Tài ","web_address":"59 Định Công","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.258507851003!2d105.83486081521637!3d20.98227229473887!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac5c4e0f3a07%3A0x16dd5c04b3d00d1a!2zNTkgxJDhu4tuaCBDw7RuZywgSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399561801","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Thành Công ","web_address":"18 Định Công Thượng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.324215122862!2d105.82063381521633!3d20.97963699482872!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acf134643127%3A0x305beb54788c2c7b!2zTmfDtSAxOCDEkOG7i25oIEPDtG5nIFRoxrDhu6NuZywgxJDhu4tuaCBDw7RuZywgSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399607081","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Thanh Huyền ","web_address":"89 Định công thượng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.25649808611!2d105.81844121521644!3d20.982352894736092!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acf3cea5167b%3A0x11f854414152ded7!2zODkgxJDhu4tuaCBDw7RuZyBUaMaw4bujbmcsIMSQ4buLbmggQ8O0bmcsIEhvw6BuZyBNYWksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399649474","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Trung Tín ","web_address":"22 Ngõ Trại Cá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9690407757985!2d105.84458711521657!3d20.993878094343494!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6dd696086b%3A0xa306faf7977c6b1e!2zMjIgTmfDtSBUcuG6oWkgQ8OhLCBUcsawxqFuZyDEkOG7i25oLCBIYWkgQsOgIFRyxrBuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1543399709826","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc tư nhân ","web_address":"Số 378 Lĩnh Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.2857337038013!2d105.87934251440653!3d20.981180394777947!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ae9f55d6cbd3%3A0xeba1ee8bd3851149!2zMzc4IEzEqW5oIE5hbSwgSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544151980353","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Công Ty Cổ Phần Đông Đô","web_address":"Số 5 Đào Duy Anh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.621440097655!2d105.837276214407!3d21.007806593870313!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac780d7b6739%3A0x8603454b969cf595!2zNSDEkMOgbyBEdXkgQW5oLCBQaMawxqFuZyBNYWksIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544147071611","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Công ty Cổ phần Siêu Thị Thuốc Việt","web_address":"31A Láng Hạ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.324788001928!2d105.81520301440717!3d21.019686593465092!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7ad366e075%3A0xedb1f5af045a083c!2zMzFhIEzDoW5nIEjhuqEsIENo4bujIEThu6thLCBCYSDEkMOsbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544147164784","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Hương Diện Baby, 114 Nguyễn Khuyến","web_address":"114 Nguyễn Khuyến","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1041078971575!2d105.83587231440735!3d21.028519993163627!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab99a97abcd1%3A0xe7dccab5eea7845b!2zMTE0IFBo4buRIE5ndXnhu4VuIEtodXnhur9uLCBWxINuIE1p4bq_dSwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544147235247","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc 31B Văn Miếu","web_address":"31B Văn Miếu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1019339825116!2d105.83427931440734!3d21.028606993160565!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9918eb13bd%3A0x7f6a758232adaa62!2zMzFCIFbEg24gTWnhur91LCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544147282111","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc 3T","web_address":"108 G2 Thái Thịnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5267.355377972549!2d105.81635856659778!3d21.009358111429943!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac828e01286d%3A0x4b7a43ec28d8d398!2zMTA4LCAxMDkgRzIgVGjDoWkgVGjhu4tuaCwgVHJ1bmcgTGnhu4d0LCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544147377223","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc 5G","web_address":"95 Láng Hạ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5267.355377972549!2d105.81635856659778!3d21.009358111429943!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab63a67c6785%3A0x6a9c5caf7c111c24!2zOTUgTMOhbmcgSOG6oSwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544147425240","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc 6A, Bệnh viện Bạch Mai","web_address":"78 Giải Phóng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.824704100047!2d105.83842441440686!3d20.999662794148012!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac70a17eadaf%3A0x4de074b46c24c230!2zNzggR2nhuqNpIFBow7NuZywgUGjGsMahbmcgxJDDrG5oLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544147520040","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà thuốc An Tâm","web_address":"47 Ngô Sỹ Liên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.15003296065!2d105.83635531440737!3d21.026681993226326!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab99855159ab%3A0x6c2088734b587f9c!2zNDcgTmfDtCBTxKkgTGnDqm4sIFbEg24gTWnhur91LCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544147565424","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà thuốc An Tâm","web_address":"178 nguyễn lương bằng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.423754754846!2d105.82566231440714!3d21.015723993600275!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab78b419d723%3A0x380f05c38be7c6d0!2zMTc4IE5ndXnhu4VuIEzGsMahbmcgQuG6sW5nLCBRdWFuZyBUcnVuZywgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544147606224","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà thuốc An Tâm","web_address":"63 Trần Quang Diệu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.443350686162!2d105.82200021440715!3d21.014939293627044!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7eba15f919%3A0x957a484bdad089df!2zNjMgVHLhuqduIFF1YW5nIERp4buHdSwgQ2jhu6MgROG7q2EsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544147641391","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Bệnh Viện Châm Cứu TW","web_address":"49 Thái Thịnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.443350686162!2d105.82200021440715!3d21.014939293627044!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac82f66dbc99%3A0xea545285eb441e55!2zNDkgVGjDoWkgVGjhu4tuaCwgVGjhu4tuaCBRdWFuZywgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544147687184","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Bệnh viện Nhi Trung Ương","web_address":"18/879 Đê La Thành","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1950073236444!2d105.80531091440724!3d21.024881893287763!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350055d9ddb24f%3A0x57193044187ad236!2zQuG7h25oIHZp4buHbiBOaGkgdHJ1bmcgxrDGoW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544147735007","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Bệnh viện Thận Hà Nội","web_address":"70 Nguyễn Chí Thanh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.349425210829!2d105.80447101440718!3d21.018700193498766!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab60b486361f%3A0x5d88aad380278127!2zNzAgTmd1eeG7hW4gQ2jDrSBUaGFuaCwgTMOhbmcgVGjGsOG7o25nLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544149207494","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Bình Minh, Bệnh viện Việt Pháp","web_address":"116 E2 Phương Mai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.6683853443587!2d105.83612331440702!3d21.00592599393451!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac7853a3dda5%3A0xc6a4f0afe2b6388d!2zMTE2IFBoxrDGoW5nIE1haSwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544149273933","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Cổng viện Nhi","web_address":"12, ngõ 80 Chùa Láng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1818559320104!2d105.80469621440729!3d21.02540829326971!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab683f1844e9%3A0xa49b84be2a5ab73b!2zMTIgTmfDtSA4MCAtIENow7lhIEzDoW5nLCBMw6FuZyBUaMaw4bujbmcsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544149318044","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Hà Nam","web_address":"112/L3 Thái Thịnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.457966643425!2d105.81230031440703!3d21.014353993647!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab6307a57ecd%3A0x999456eab5547df2!2zMTEyIEwzIFRow6FpIFRo4buLbmgsIEzDoW5nIEjhuqEsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544149359893","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hạnh Phúc","web_address":"120 H2 Tập thể Thành Công","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3098762595973!2d105.81386101440727!3d21.02028359344474!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab653c976ec9%3A0xedab03499df63b2e!2zTmjDoCBIMiwgVGjDoG5oIEPDtG5nLCBCYSDEkMOsbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544149416980","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hiền Minh","web_address":"71 Pháo Đài Láng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3146370708546!2d105.80526431440724!3d21.02009299345119!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab67099984b9%3A0x2c4170ba76825d8a!2zNzEgUGjDoW8gxJDDoGkgTMOhbmcsIEzDoW5nIFRoxrDhu6NuZywgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544149473428","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hoàng Dương, P112B Nhà 3 TT Đại Học Y","web_address":"P112B Nhà 3 TT Đại Học Y","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7356808433155!2d105.82847191440693!3d21.003229894026436!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac7c33fd6323%3A0x930d205cf25ff492!2zVHLGsOG7nW5nIMSQ4bqhaSBI4buNYyBZIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544149549549","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Khánh An","web_address":"125 Tây Sơn","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7356808433155!2d105.82847191440693!3d21.003229894026436!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7e4bf0ebb9%3A0xc747acfcc89b72a3!2zMTI1IFTDonkgU8ahbiwgUXVhbmcgVHJ1bmcsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544149597676","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Long Tâm","web_address":"32 Tôn Thất Tùng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.760436902155!2d105.82745331440701!3d21.00223799406034!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac7df2cf6949%3A0x727ddf90e0ef8331!2zMzIgVMO0biBUaOG6pXQgVMO5bmcsIEtoxrDGoW5nIFRoxrDhu6NuZywgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544149671948","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Mẹ và Bé","web_address":"Số 40 ngõ 80 Chùa Láng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.165211375894!2d105.80478151440734!3d21.02607449324706!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab683552a1f7%3A0xb94d4a9d1eff3cc1!2zNDAgTmfDtSA4MCAtIENow7lhIEzDoW5nLCBMw6FuZyBUaMaw4bujbmcsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544149726499","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Minh Anh","web_address":"Số 32 ngõ 80 Chùa Láng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.165211375894!2d105.80478151440734!3d21.02607449324706!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab6835a75561%3A0x1c85ff61cc8d829f!2zMzIgTmfDtSA4MCAtIENow7lhIEzDoW5nLCBMw6FuZyBUaMaw4bujbmcsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544149799053","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Minh Đức","web_address":"Dốc bệnh viện Nhi Trung Ương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1950073236444!2d105.80531091440724!3d21.024881893287766!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350055d9ddb24f%3A0x57193044187ad236!2zQuG7h25oIHZp4buHbiBOaGkgdHJ1bmcgxrDGoW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544149898035","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Minh Minh","web_address":"Dốc bệnh viện Nhi Trung Ương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3724.1950071559504!2d105.8053109!3d21.0248819!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350055d9ddb24f%3A0x57193044187ad236!2zQuG7h25oIHZp4buHbiBOaGkgdHJ1bmcgxrDGoW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154104017","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Minh Thủy","web_address":"92 Ngõ Thái Thịnh I","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.577781361698!2d105.8142609144071!3d21.009555393810754!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac9d4672b2cd%3A0x18e03491ee9f8b49!2zOTIgTmfDtSBUaMOhaSBUaOG7i25oIDEsIFRo4buLbmggUXVhbmcsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544150038419","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Nam Hà","web_address":"Số 1G5 Thái Thịnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1521.3742912458579!2d105.81527460377433!3d21.013184965721432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab62db99f30b%3A0xb5cb99daed22117d!2zMVQxIFRow6FpIFRo4buLbmgsIEzDoW5nIEjhuqEsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544150106843","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Nam Khánh","web_address":"131 Thái Thịnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1521.3742912458579!2d105.81527460377433!3d21.013184965721432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab62e1a54f57%3A0xfa75bc4c3f20e12d!2zMTMxIFRow6FpIFRo4buLbmgsIFRo4buLbmggUXVhbmcsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544150148420","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Nghĩa Hùng","web_address":"105 B6 Phạm Ngọc Thạch","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.601146506794!2d105.83190231440702!3d21.00861949384265!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8766a97db1%3A0xf69e73391b571b46!2zUGjhuqFtIE5n4buNYyBUaOG6oWNoLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544150199324","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Nghĩa Hưng","web_address":"340 Tây Sơn","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.691449602171!2d105.81999731440693!3d21.00500199396598!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac83f1c65b8d%3A0xae121c9c7b3cd5a8!2zMzQwIFTDonkgU8ahbiwgVGjhu4tuaCBRdWFuZywgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544150249867","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Ngọc Trang","web_address":"110A D11 Vĩnh Hồ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.649054553582!2d105.818312914407!3d21.006700393908094!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac83f1924eff%3A0x723ee4c8c2e7f192!2zUGjhu5EgVsSpbmggSOG7kywgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544150312851","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Nguyễn Hoàng","web_address":"Số 24 Ngõ 1 Tôn Thất Tùng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14898.59374173701!2d105.81174682105365!3d21.00672519565006!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac7e5c523deb%3A0x145ffa0caa437dbd!2sHairSalon+Thu+Hi%E1%BB%81n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544150369042","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Phúc","web_address":"879 Đê La Thành- Đống Đa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7448.427970427528!2d105.81004042274013!3d21.02412225864295!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab68e00e25d5%3A0x1602f90784a59d03!2zUGjDsm5nIEtow6FtIE5oaSBWaeG7h3Q!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544150445164","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Phượng","web_address":"45 Quốc Tử Giám","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7448.427970427528!2d105.81004042274013!3d21.02412225864295!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab995d41305f%3A0xabbe9d830c5955ae!2zNDUgUXXhu5FjIFThu60gR2nDoW0sIFbEg24gQ2jGsMahbmcsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544150490806","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Phượng","web_address":"19 Quốc Tử Giám","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.145860384657!2d105.83410331440733!3d21.02684899322066!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab997c4f4db3%3A0x9666f09a8bb62be6!2zMTkgUXXhu5FjIFThu60gR2nDoW0sIFbEg24gQ2jGsMahbmcsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544150526669","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc số 36 B","web_address":"B1 Tôn Thất Tùng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7522132923496!2d105.82763361440693!3d21.002567494048968!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac7de28da5af%3A0x5c95e39f73237095!2zVMO0biBUaOG6pXQgVMO5bmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544150573939","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Tâm","web_address":"55A Quốc Tử Giám","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1430120212!2d105.83388731440735!3d21.026962993216735!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9943495fc7%3A0xf6a6d26c5db13d74!2zNTUgYSBRdeG7kWMgVOG7rSBHacOhbSwgVsSDbiBDaMawxqFuZywgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544150614772","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Tâm Anh","web_address":"110 Khâm Thiên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3389400453716!2d105.83514831440726!3d21.019119993484473!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab84dc42bcfd%3A0x91f1640b970ab368!2zMTEwIEtow6JtIFRoacOqbiwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152021120","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Tâm Đức","web_address":"284 Khâm Thiên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3389400453716!2d105.83514831440726!3d21.019119993484473!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8342c495eb%3A0xf9989912d8045083!2zMjg0IEtow6JtIFRoacOqbiwgVGjhu5UgUXVhbiwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152189429","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Thái Hà","web_address":"284 Khâm Thiên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3330230069164!2d105.8319100144072!3d21.019356893476395!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7eaf161a43%3A0x6eadf498f00a8903!2zNzkgVHLhuqduIFF1YW5nIERp4buHdSwgQ2jhu6MgROG7q2EsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153777031","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Thiên Ân","web_address":"Số 2 Trúc Khê","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.423799706169!2d105.80717151440705!3d21.015722193600357!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab6117d5ff83%3A0x2ebadb5b74a88453!2zMiBUcsO6YyBLaMOqLCBMw6FuZyBI4bqhLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153827129","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Thiên Đức","web_address":"131 Thái Thịnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.423799706169!2d105.80717151440705!3d21.015722193600357!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab62e1a54f57%3A0xfa75bc4c3f20e12d!2zMTMxIFRow6FpIFRo4buLbmgsIFRo4buLbmggUXVhbmcsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153866254","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Thiên Thành","web_address":"283 Khâm Thiên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.480984801882!2d105.81335411440718!3d21.013432193678515!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab82ec6c626b%3A0x55579b6cdffe3c44!2zMjgzIEtow6JtIFRoacOqbiwgVGjhu5UgUXVhbiwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153909487","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Thủy Tiên","web_address":"Số 57E dốc bệnh viện Nhi Trung Ương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3724.1950071559504!2d105.8053109!3d21.0248819!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350055d9ddb24f%3A0x57193044187ad236!2zQuG7h25oIHZp4buHbiBOaGkgdHJ1bmcgxrDGoW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154104017","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Trần Thanh","web_address":"20 - B7 Phạm Ngọc Thạch","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.550447948724!2d105.83326531440706!3d21.01065019377336!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8751b2d2e1%3A0xe4e5b3db09c01d08!2zw5QgbWFpIEjhu5NuZyBMYW0gMThCNyBQaOG6oW0gTmfhu41jIFRo4bqhY2g!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154449181","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Trọng Tấn","web_address":"Số 57 dốc bệnh viện Nhi Trung Ương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3724.1950071559504!2d105.8053109!3d21.0248819!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350055d9ddb24f%3A0x57193044187ad236!2zQuG7h25oIHZp4buHbiBOaGkgdHJ1bmcgxrDGoW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154104017","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Trung Tâm","web_address":"70 Nguyễn Chí Thanh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3494252108294!2d105.8044710144072!3d21.018700193498752!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab60b486361f%3A0x5d88aad380278127!2zNzAgTmd1eeG7hW4gQ2jDrSBUaGFuaCwgTMOhbmcgVGjGsOG7o25nLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154516965","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Trung Tâm","web_address":"95 Láng Hạ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3494252108294!2d105.8044710144072!3d21.018700193498752!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab63a3be209f%3A0x47584b4c28174809!2zOTUgTMOhbmcgSOG6oSwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154549853","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc tư nhân","web_address":"63 Quốc Tử Giám","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1316683923856!2d105.83286631440737!3d21.027416993201257!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab994b7c6ba7%3A0x615631d9667c310f!2zNjMgUXXhu5FjIFThu60gR2nDoW0sIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154584935","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Châm Chiến số 15","web_address":"126 Phùng Hưng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.6073695554205!2d105.78453841440631!3d20.9682769952174!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acd5eb923fdd%3A0x207c5520d4d6d2af!2zMTI2IFBow7luZyBIxrBuZywgUC4gUGjDumMgTGEsIEjDoCDEkMO0bmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155145235","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Tuệ Minh","web_address":"Khu chợ Hà Đông","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.5669766625306!2d105.7774960144064!3d20.969897895162287!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134532af0e879f1%3A0x3041d69936af7d15!2zQ2jhu6MgSMOgIMSQw7RuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155668485","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Minh Tiến VI","web_address":"298 Quang Trung , Hà Đông","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.5669766625306!2d105.7774960144064!3d20.969897895162287!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313452d82c5b0f73%3A0xba87e2411310b992!2zMjk4IFF1YW5nIFRydW5nLCBIw6AgQ-G6p3UsIEjDoCDEkMO0bmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155715061","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Số 80 Quang Trung, Hà Đông","web_address":"80 Quang Trung , Hà Đông (Cty CP Dược Phẩm Hà Tây) ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.662266115103!2d105.7676777144063!3d20.96607389529239!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31345329be7b34af%3A0x5fdba6e264d76de6!2zODAgUXVhbmcgVHJ1bmcsIFAuIFF1YW5nIFRydW5nLCBIw6AgxJDDtG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155781860","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Bình An","web_address":"13 Ngõ Trạm Điện, Phường Phú La, Hà Đông","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.9172008803544!2d105.75417711440616!3d20.955839995640783!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313452e85205d6bb%3A0x678f1de352116673!2zVHLhuqFtIMSRaeG7h24gYmEgbGE!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155837716","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Tuấn Trang 103","web_address":"N02, LK17, Văn La , Phú La, Hà Đông","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.8515797240825!2d105.76051201440616!3d20.958474695551025!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313452dcc8c3365d%3A0x406952f0ab37c2a8!2zVsSDbiBMYSwgSMOgIMSQw7RuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155923159","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Khánh Ngân","web_address":"CT4B, Khu ĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.765603017634!2d105.79138411440618!3d20.961926195433563!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad28a511dea5%3A0x9ca8eaada0cc496c!2sCT4B+Xala!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544156060160","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc 20","web_address":"134 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Hà Đông","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.765603017634!2d105.79138411440618!3d20.961926195433563!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acd5e94ce9cf%3A0xdd7301dc5388f2a5!2zMTM0IFBow7luZyBIxrBuZywgUC4gUGjDumMgTGEsIEjDoCDEkMO0bmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544156096882","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Kiot 39","web_address":"CT 6C, Khu đô thị Kiến Hưng, Hà Đông","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.9710652611225!2d105.78645201440608!3d20.953677095714287!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad318d8eef53%3A0xf3007fd208e0cd35!2zS2h1IMSRw7QgdGjhu4sgbeG7m2kgS2nhur9uIEjGsG5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544156156979","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Vân Khánh","web_address":"87B Đức Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.094163971684!2d105.88615031540844!3d21.0689009859765!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a9920d05375d%3A0x44e2d9ae724b7cb9!2zODdCIMSQ4bupYyBHaWFuZywgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544151322592","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc 54 Thạch Bàn","web_address":"54 Thạch Bàn","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59569.50806710684!2d105.85331955676887!3d21.06889738187414!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a923043bd573%3A0x18ae7fa8b84893d7!2zQ8O0bmcgVHkgVE5ISCBUcnV54buBbiBUaMO0bmcgVGjGsMahbmcgTeG6oWkgVsOgIFh14bqldCBOaOG6rXAgS2jhuql1IE5nw6JuIEjDoA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544151424155","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Bảo Nam","web_address":"35 Thạch Bàn","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1555773715654!2d105.90831181540791!3d21.02646008599972!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a917929f9105%3A0x72e0b90be4b0bbf5!2zMzUgVGjhuqFjaCBCw6BuLCBMb25nIEJpw6puLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544151485579","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hưng Nhung","web_address":"49 Sài Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9549576173367!2d105.907850315408!3d21.03448818599526!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a9106eef2b85%3A0xdc72f8888a2c6742!2zNDkgU8OgaSDEkOG7k25nLCBUVC4gU8OgaSDEkOG7k25nLCBMb25nIEJpw6puLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544151534458","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Long Giang","web_address":"55 Vũ Xuân Thiều","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0216082401967!2d105.91246931540792!3d21.031821385996622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a91bc846e1bf%3A0x5edb394dfef4c00e!2zTmfDtSA1NSBWxakgWHXDom4gVGhp4buBdSwgU8OgaSDEkOG7k25nLCBMb25nIEJpw6puLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544151625010","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Phúc Hải, Long Biên","web_address":"Số 163 Ngọc Lâm","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.6686291161027!2d105.86736931540825!3d21.045940985989045!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abd15718cd37%3A0xcba005220108cabf!2zMTYzIE5n4buNYyBMw6JtLCBMb25nIEJpw6puLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544151689234","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc số 1 Thượng Thanh","web_address":"Số 1 Thượng Thanh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14894.674540290003!2d105.86080323716682!3d21.045940747802085!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a984e24fd40b%3A0x3825c1b2581e8d33!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFTGsCBOaMOibiBUaMaw4bujbmcgVGhhbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544151753274","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc số 4 Sài Đồng","web_address":"4 Ngõ 235 Nguyễn Văn Linh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14894.674585138193!2d105.8608032357781!3d21.045940299449978!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a972c397d1bf%3A0x7c55e945367923ca!2sATM+BIDV+-+463+Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+Linh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544151800098","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Tâm Dược","web_address":"53 Vũ Xuân Thiều","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d930.9940073838193!2d105.91678472921767!3d21.033645099124747!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a91c9d32db47%3A0x69415305ab096245!2zNTMgVsWpIFh1w6JuIFRoaeG7gXUsIFBow7pjIEzhu6NpLCBMb25nIEJpw6puLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544151852066","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Thuộc đường","web_address":"1 Đức Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.23198001609!2d105.89318231540844!3d21.063394985979613!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a99719956b01%3A0x665f0e2fd9e50072!2zMSDEkOG7qWMgR2lhbmcsIExvbmcgQmnDqm4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544151927442","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Huy Hoàng","web_address":"36 Phạm Hùng Tòa Nhà FLC","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.135389008651!2d105.77604601540787!3d21.0272680859992!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454b26a6e6e45%3A0x49ba110041464bca!2sFLC+Complex!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152019969","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Quốc tế","web_address":"24/7 Lê Đức Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.00389167835!2d105.76748921540799!3d21.032530285996387!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454b9f813d51b%3A0x5f46c7300864de70!2zMjQgxJDGsOG7nW5nIEzDqiDEkOG7qWMgVGjhu40sIE3hu7kgxJDDrG5oLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152072977","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":"Siêu thị Thuốc Lưu Công","web_address":"42 Lê Quang Đạo","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.4719106899684!2d105.76726601540767!3d21.013795586006413!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134535817b75ccd%3A0x37077eee53f7444e!2zNDIgTMOqIFF1YW5nIMSQ4bqhbywgTeG7hSBUcsOsLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152172464","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Đức Duy","web_address":"530 Thụy Khuê - Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.6078981951287!2d105.80645651540823!3d21.048369385987748!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab19b2644257%3A0x82e5be0596ff94b5!2zNTMwIFRo4buleSBLaHXDqiwgQsaw4bufaSwgVMOieSBI4buTLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152257242","district_code":"QUANTAYHO","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hùng","web_address":"42 Lê Quang Đạo","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.4965624803867!2d105.80682151540833!3d21.052820585985426!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab1edbaf3ceb%3A0x7e2c0475f0f1f056!2zMTM5IEzhuqFjIExvbmcgUXXDom4sIE5naMSpYSDEkMO0LCBD4bqndSBHaeG6pXksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152290945","district_code":"QUANTAYHO","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Phương Mai","web_address":"Số 9 An Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.407842005733!2d105.83610931540827!3d21.05636698598342!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aa52dd93287d%3A0x26d30ddab3df8c30!2zOSBBbiBExrDGoW5nLCBZw6puIFBo4bulLCBUw6J5IEjhu5MsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152340241","district_code":"QUANTAYHO","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc 238 Lê Trọng Tấn","web_address":" 238 Lê Trọng Tấn","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.036828464616!2d105.83090941540752!3d20.991160786018774!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac63d783e7ad%3A0xa597c3ea6273943!2zMjM4IEzDqiBUcuG7jW5nIFThuqVuLCDEkOG7i25oIEPDtG5nLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152465840","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc 48 Nguyễn Văn Trỗi","web_address":"48 Nguyễn Văn Trỗi","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.25240858403!2d105.85652629999998!3d20.982516900000007!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac3e592a84c1%3A0x2a5ca10da8e103c6!2zTmfDtSA0OCBOZ3V54buFbiBWxINuIFRy4buXaSwgSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152551392","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc 60 Hoàng Văn Thái","web_address":"60 Hoàng Văn Thá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9088548556347!2d105.8276547!3d20.996290400000003!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac88475cd001%3A0x43679d7e29337ed1!2zNjAgSG_DoG5nIFbEg24gVGjDoWksIEtoxrDGoW5nIFRydW5nLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152630488","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Bệnh viện Xây Dựng","web_address":"Nguyễn Quý Đức","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.0255054227882!2d105.79988!3d20.9916147!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acbf2ef667c3%3A0x3842ad2561f5f52c!2zTmd1eeG7hW4gUXXDvSDEkOG7qWMsIFRoYW5oIFh1w6JuIELhuq9jLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152786522","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Đức Phương","web_address":"74 Khương Trung","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.883763646704!2d105.81818700000001!3d20.997296000000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8fc301eb45%3A0x43e600f2c5386fe4!2zNzQgUGjhu5EgS2jGsMahbmcgVHJ1bmcsIEtoxrDGoW5nIFRydW5nLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152827625","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hải Đăng","web_address":"142 Vũ Trọng Phụng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.770369812161!2d105.806591!3d21.001839999999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac9872f99a3d%3A0x9cf221150623c5e!2zMTQyIFbFqSBUcuG7jW5nIFBo4bulbmcsIFRoYW5oIFh1w6JuIFRydW5nLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152896495","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Kim Liên","web_address":"190 Khương Trung","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.0537855255807!2d105.81749999999997!3d20.990481!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8d81a9e833%3A0x6bb118ea47d40be0!2zMTkwIFBo4buRIEtoxrDGoW5nIFRydW5nLCBLaMawxqFuZyDEkMOsbmgsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544152947167","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Minh Long","web_address":"64 Nhân Hòa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7616097626146!2d105.80856899999999!3d21.002191000000003!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac99ad203e53%3A0x2866232e63aa2b40!2zNjQgTmjDom4gSMOyYSwgTmjDom4gQ2jDrW5oLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153030559","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Minh Ngọc","web_address":"138 Vũ Trọng Phụng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.772778177352!2d105.80667710000004!3d21.001743500000003!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac9869562c1d%3A0x356a6f8cc38f2361!2zMTM4IFbFqSBUcuG7jW5nIFBo4bulbmcsIFRoYW5oIFh1w6JuIFRydW5nLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153096566","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Minh Tiến","web_address":"148 Nguyễn Xiển","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1017488572725!2d105.80509900000001!3d20.9885581!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acc0075e7f1d%3A0x7f6b7625b6b20c51!2zMTQ4IMSQxrDhu51uZyBOZ3V54buFbiBYaeG7g24sIEjhuqEgxJDDrG5oLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153149575","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Minh Tiến","web_address":"5 Nguyễn Quý Đức","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.0235022870756!2d105.7997737!3d20.991695!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acbf2dfddee1%3A0x265f1d42f910506!2zNSBOZ3V54buFbiBRdcO9IMSQ4bupYywgVGhhbmggWHXDom4gQuG6r2MsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153191102","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Quốc Anh","web_address":"120 Vũ Trọng Phụng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7858929754207!2d105.80699789999997!3d21.001217999999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac9815863dbf%3A0x9d8560690fe771cf!2zMTIwIFbFqSBUcuG7jW5nIFBo4bulbmcsIFRoYW5oIFh1w6JuIFRydW5nLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153227238","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Trang Anh","web_address":"Số 287 Hoàng Văn Thái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8488022141237!2d105.8204374!3d20.998697099999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8580ac0a0b%3A0x4c3b77e39f405b6!2zMjg3IEhvw6BuZyBWxINuIFRow6FpLCBLaMawxqFuZyBUcnVuZywgVGhhbmggWHXDom4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153324622","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Quầy 101 Hapu","web_address":"Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.758000881035!2d105.8058811!3d21.002335600000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac987a3a7baf%3A0x4bb59b92c55efe5c!2zU2nDqnUgdGjhu4sgVGh14buRYyBIYXB1bGljbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153380198","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Quầy 111 Hapu","web_address":"Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.758000881035!2d105.8058811!3d21.002335600000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac987a3a7baf%3A0x4bb59b92c55efe5c!2zU2nDqnUgdGjhu4sgVGh14buRYyBIYXB1bGljbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153380198","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Quầy 203 Hapu","web_address":"Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.758000881035!2d105.8058811!3d21.002335600000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac987a3a7baf%3A0x4bb59b92c55efe5c!2zU2nDqnUgdGjhu4sgVGh14buRYyBIYXB1bGljbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153380198","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Quầy 212A Hapu","web_address":"Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.758000881035!2d105.8058811!3d21.002335600000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac987a3a7baf%3A0x4bb59b92c55efe5c!2zU2nDqnUgdGjhu4sgVGh14buRYyBIYXB1bGljbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153380198","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Quầy 329 Hapu","web_address":"Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.758000881035!2d105.8058811!3d21.002335600000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac987a3a7baf%3A0x4bb59b92c55efe5c!2zU2nDqnUgdGjhu4sgVGh14buRYyBIYXB1bGljbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153380198","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Quầy 335 Hapu","web_address":"Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.758000881035!2d105.8058811!3d21.002335600000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac987a3a7baf%3A0x4bb59b92c55efe5c!2zU2nDqnUgdGjhu4sgVGh14buRYyBIYXB1bGljbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153380198","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Quầy 341 Hapu","web_address":"Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.758000881035!2d105.8058811!3d21.002335600000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac987a3a7baf%3A0x4bb59b92c55efe5c!2zU2nDqnUgdGjhu4sgVGh14buRYyBIYXB1bGljbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153380198","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Quầy 439 Hapu","web_address":"Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.758000881035!2d105.8058811!3d21.002335600000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac987a3a7baf%3A0x4bb59b92c55efe5c!2zU2nDqnUgdGjhu4sgVGh14buRYyBIYXB1bGljbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153380198","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Quầy 445A Hapu","web_address":"Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.758000881035!2d105.8058811!3d21.002335600000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac987a3a7baf%3A0x4bb59b92c55efe5c!2zU2nDqnUgdGjhu4sgVGh14buRYyBIYXB1bGljbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153380198","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Quầy 504 Hapu","web_address":"Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.758000881035!2d105.8058811!3d21.002335600000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac987a3a7baf%3A0x4bb59b92c55efe5c!2zU2nDqnUgdGjhu4sgVGh14buRYyBIYXB1bGljbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153380198","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},   {"name":"Quầy 510 Hapu","web_address":"Trung tâm phân phối DP và TBYT Hapulico","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.758000881035!2d105.8058811!3d21.002335600000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac987a3a7baf%3A0x4bb59b92c55efe5c!2zU2nDqnUgdGjhu4sgVGh14buRYyBIYXB1bGljbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153380198","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"Nhà Thuốc Anh Minh","web_address":"79 ngõ 673 đường Ngọc Hồi","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.277484760311!2d105.8468994!3d20.9413689!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135adbe81196f25%3A0x8f0f2e2090ca73d0!2zNzkgxJDGsOG7nW5nIEPhu5UgxJBp4buDbiwgVsSDbiDEkGnhu4NuLCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153790253","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Quang Anh","web_address":"23 Tứ Hiệp Thanh Trì","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.1139497557638!2d105.8480787!3d20.94793860000001!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135adb995fc5355%3A0x379ff685ea2a93f!2zMjMgVOG7qSBIaeG7h3AsIFRoYW5oIFRyw6wsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153819740","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Tùng Lâm","web_address":"515 Ngọc Hồi","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.2388812062427!2d105.84422439999997!3d20.942919900000003!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135adbc5dbc9c03%3A0xb9c58e95f2a66470!2zNTE1IMSQxrDhu51uZyBOZ-G7jWMgSOG7k2ksIFbEg24gxJBp4buDbiwgVGhhbmggVHLDrCwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153848076","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Thiều Oanh 1","web_address":"509 Ngọc Hồi","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.237415163171!2d105.8443451!3d20.942978800000013!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135adbc67b8152b%3A0x7533ebd56e8ab634!2zNTA5IMSQxrDhu51uZyBOZ-G7jWMgSOG7k2ksIFbEg24gxJBp4buDbiwgVGhhbmggVHLDrCwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153876236","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Cương Giang","web_address":"3 Phú Thụy, Dương xá, Huyện Gia Lâm","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14899.101529777194!2d105.96395010000002!3d21.001639149999992!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a8a9f922806d%3A0xaf1cdc0301a9a370!2zRMawxqFuZyBYw6EsIEdpYSBMw6JtLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544153991988","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hồng Nhiên","web_address":"22 Phan Đăng Lưu Yên Viên Gia Lâm ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.805344322938!2d105.91009090000001!3d21.080435399999995!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a9c573e891f5%3A0xb1e374f7914edc39!2zMjIgUGhhbiDEkMSDbmcgTMawdSwgWcOqbiBWacOqbiwgR2lhIEzDom0sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154028102","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc 242 Bạch Mai","web_address":"242 Bạch Mai ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7407847418253!2d105.8510989!3d21.0030254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac74ea50429b%3A0xb86f6a6795121329!2zMjQyIELhuqFjaCBNYWksIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154496427","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc An Tâm","web_address":"120 C8 Quỳnh Mai ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7928807512917!2d105.85696891744382!3d21.00093800000001!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac094d2b9b7b%3A0xdff432a27a332045!2zTmhhzIAgVGh1w7TMgWMgQW4gVMOibQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154566219","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc An Xuyên","web_address":"233 Thanh Nhàn ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7449128708013!2d105.85428150000003!3d21.002860000000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac0b1561721f%3A0x6b668681e97515e5!2zMjMzIFRoYW5oIE5ow6BuLCBC4bqhY2ggTWFpLCBIYWkgQsOgIFRyxrBuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154597106","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Bệnh Viện Tâm Thần Mai Hương","web_address":"4 Hồng Mai ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8473324427055!2d105.8550474!3d20.998755999999997!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac0cf892c619%3A0x551513c900f8f27b!2zNCBI4buTbmcgTWFpLCBRdeG7s25oIEzDtGksIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154630845","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Bệnh viện Trí Đức","web_address":"219 Lê Duẩn ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3578170333053!2d105.8415976!3d21.0183642!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8fed352ae1%3A0xc933c974c30d304c!2zMjE5IEzDqiBEdeG6qW4sIE5ndXnhu4VuIER1LCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154677002","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Bình Minh","web_address":"101 C8 Quỳnh Mai ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.791146293795!2d105.8594567!3d21.001007500000004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac094c7c67e3%3A0xa85fc551c1c0b405!2sB%C3%ACnh+Minh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154785347","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Bình Minh","web_address":"101 Giải Phóng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.754946041572!2d105.84133399999999!3d21.002458!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac70ad20df79%3A0xf9ae43273da25e8a!2zMTAxIEdp4bqjaSBQaMOzbmcsIFBoxrDGoW5nIE1haSwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154809306","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Bình Minh","web_address":"20 C5 Thanh Nhàn ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7263934521466!2d105.85226399999999!3d21.003602000000004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac74cd91592f%3A0x99ee51172f564540!2zMjAgVGhhbmggTmjDoG4sIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154883138","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Hương Diện Baby","web_address":"342B Bà Triệu ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.589999412562!2d105.84894859999999!3d21.009065999999986!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8a6654eca9%3A0x6c6e3156f976b48a!2zMzQyIELDoCBUcmnhu4d1LCBMw6ogxJDhuqFpIEjDoG5oLCBIYWkgQsOgIFRyxrBuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154918883","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Kim Đồng","web_address":"248 Minh Khai ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9409931816417!2d105.8567097!3d20.9950023!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac120afb1fe1%3A0x12b0ffde9ec3a577!2zMjQ4IFBo4buRIE1pbmggS2hhaSwgTWluaCBLaGFpLCBIYWkgQsOgIFRyxrBuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154945135","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Long Tâm","web_address":"199 Giải Phóng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.783322449774!2d105.841331!3d21.001321!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac70a309b269%3A0x4179b4237032c0b2!2zMTk5IEdp4bqjaSBQaMOzbmcsIFBoxrDGoW5nIMSQw6xuaCwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544154978225","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Minh Chính","web_address":"25 Lê Văn Hưu ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3683617803076!2d105.853763!3d21.017942!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abf2bcdc8295%3A0xd3a3d97bd5aa0502!2zMjUgTMOqIFbEg24gSMawdSwgTmfDtCBUaMOsIE5o4bqtbSwgSGFpIELDoCBUcsawbmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155005337","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Nam Anh","web_address":"3 Trần Hưng Đạo ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3434356904613!2d105.85904099999998!3d21.01894000000001!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abee055e5fff%3A0xc78989ce3f7f5fd6!2zMyBUcuG6p24gSMawbmcgxJDhuqFvLCBC4bqhY2ggxJDhurFuZywgSGFpIELDoCBUcsawbmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155033378","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Nghĩa Hưng","web_address":"486 Minh Khai ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8592851385497!2d105.86829499999999!3d20.998277!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac0446ccb601%3A0x75f00f024f500ba6!2zNDg2IFBo4buRIE1pbmggS2hhaSwgVsSpbmggVHV5LCBIYWkgQsOgIFRyxrBuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155067722","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Nghĩa Hưng","web_address":"P105 - C8 Quỳnh Mai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7922418726216!2d105.85993739999999!3d21.000963599999995!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac0935ef4d83%3A0x8645ab0c3e71466c!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIE5naMSpYSBIxrBuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155102537","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Nghĩa Hưng","web_address":"484 Bạch Mai ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.880519870467!2d105.850129!3d20.997426!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac72f3208337%3A0xb2297091399a06a1!2zNDg0IELhuqFjaCBNYWksIFRyxrDGoW5nIMSQ4buLbmgsIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155134866","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Phương Chính","web_address":"169 Mai Hắc Đế ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.579713569151!2d105.850771!3d21.009478!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8ae8c27e1d%3A0xc4f86579f0928ef7!2zMTY5IE1haSBI4bqvYyDEkOG6vywgTMOqIMSQ4bqhaSBIw6BuaCwgSGFpIELDoCBUcsawbmcsIEjDoCBO4buZaSAxMDAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155173802","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Phương Lê","web_address":"423 phố Bạch Mai ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.579713569151!2d105.850771!3d21.009478!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac7366a1974f%3A0xf613d2b47ed72577!2zNDIzIELhuqFjaCBNYWksIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155195787","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Việt Cường","web_address":"115 Phố Huế ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.4281423264906!2d105.8517413!3d21.0155483!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8cda742757%3A0xa4dac350b2f64f0d!2zMTE1IEh14bq_LCBCw7lpIFRo4buLIFh1w6JuLCBIYWkgQsOgIFRyxrBuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155221130","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Trường Thọ","web_address":"48A Hai Bà Trưng ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1853659971016!2d105.84988369999998!3d21.025267799999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9483a840c1%3A0xce4b4f8d67da17!2zNDggSGFpIELDoCBUcsawbmcsIFRyw6BuZyBUaeG7gW4sIEhvw6BuIEtp4bq_bSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155250465","district_code":"HOANKIEM","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Yến Thanh","web_address":"112 Nguyễn An Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.030312419738!2d105.84453699999999!3d20.991422!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6ec569c49b%3A0x61eac8391a7141b8!2zMTEyIE5ndXnhu4VuIEFuIE5pbmgsIFTGsMahbmcgTWFpLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155384384","district_code":"HOANGMAI","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà ThuốcThu Hương","web_address":"5 ngõ 192 bạch mai ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7788854942073!2d105.84851201540762!3d21.001498786013112!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac7361867273%3A0x29766bbffaf8ec79!2zTmfDtSBUaMOhaSBM4bujaSwgQuG6oWNoIE1haSwgSGFpIELDoCBUcsawbmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155507610","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Hệ thống Nhà Thuốc For +","web_address":"Tòa nhà T7.L1.01 KĐT Times City, 458 Minh Khai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1862.4906961680147!2d105.86743155872192!3d20.99338300000001!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac1b756be44b%3A0x6737b207e10de7af!2sPark+7+Times+City!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155563952","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Ngọc Bích","web_address":"20 Võ Thị Sáu ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.6249249047305!2d105.85493799999999!3d21.007666999999994!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abf57a5d7d51%3A0x8a2b585e4b0d1378!2zMjAgVsO1IFRo4buLIFPDoXUsIFRoYW5oIE5ow6BuLCBIYWkgQsOgIFRyxrBuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155595928","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},   {"name":"Nhà Thuốc Long Hiền","web_address":"234 Trần Phú, TP Thanh Hóa ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.902494345215!2d105.77413367978306!3d19.801731086740947!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f80682e1598b%3A0xd7b8bccf53d48290!2zMjM0IFRy4bqnbiBQaMO6LCBQLiBMYW0gU8ahbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIFRoYW5oIEjDs2EsIFRoYW5oIEhvw6EsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155764349","district_code":"TPTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"},   {"name":"Nhà Thuốc Tâm ","web_address":"402 Hải Thượng Lãn Ông, TP Thanh Hóa ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3754.549877048412!2d105.76715217978277!3d19.774269886756286!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f8654667effb%3A0x38ceaa8a2e75b8b1!2zNDAyIEjhuqNpIFRoxrDhu6NuZyBMw6NuIMOUbmcsIFAuIFTDom4gU8ahbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIFRoYW5oIEjDs2EsIFRoYW5oIEhvw6EsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155786445","district_code":"RPTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"},   {"name":"Công ty TNHH Hoàng Lê","web_address":"63 Điện Biên Phủ, TP Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.2658313528245!2d106.68190967979737!3d20.861332886157495!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7af3c724c6e7%3A0xddc37fa2ff4a1cdd!2zNjMgxJBp4buHbiBCacOqbiBQaOG7pywgTWluaCBLaGFpLCBI4buTbmcgQsOgbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544155976177","district_code":"QUANNGOQUYEN","province_code":"HAIPHONG"},   {"name":"Công ty TNHH Hoàng Lê","web_address":"63 Điện Biên Phủ, TP Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.4966711076686!2d106.6841202797971!3d20.852021986162484!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a8dc146eb71%3A0x7d9e506c19566c7b!2zNjMgxJBp4buHbiBCacOqbiBQaOG7pw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1544156077753","district_code":"QUANNGOQUYEN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":" Nhà Thuốc Hùng","web_address":"176E Trương Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.0375217276314!2d105.84622731440679!3d20.991132994438743!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac6c6dc58b11%3A0xc2f31a4989e9a2f!2zMTc2IEUgVHLGsMahbmcgxJDhu4tuaCwgSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1544417433205","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"} ] }